7767

Công văn số 5499/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa nhập khẩu

7767
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 5499/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa nhập khẩu

Số hiệu: 5499/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5499/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 26/12/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5499/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 

Kính gửi: Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4097/HQTP.NV ngày 1/12/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH SX-TM-XD Thiên Phú và công văn số 12/5/CVTP ngày 17/11/2005 của Công ty TNHH SX-TM-XD về kết quả giám định mặt hàng thép nhập khẩu thuộc tờ khai Hải quan số 1734/NKD/KV3-1 ngày 13/5/2005 dẫn đến việc chênh lệch thuế suất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Do kết luận phân tích giám định về mặt hàng của Trung tâm PTPL Miền Nam và Trung tâm 3 là khác nhau, căn cứ điểm 4.3, mục 4 công văn số 3991/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2004 đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với hai Trung tâm về kết quả phân tích giám định.

- Trường hợp hai Trung tâm không thống nhất ý kiến Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV-III cùng Công ty lấy mẫu, thống nhất lựa chọn cơ quan tổ chức giám định chuyên ngành để phân tích giám định kết quả phân tích giám định là căn cứ để các bên thực hiện.

- Trong thời gian chưa có kết quả giám định lại thì vẫn sử dụng kết luận của Chi cục Hải quan để áp mã, tính thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất với Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- C.ty TNHH SX-TM-XD Thiên Phú (thay trả lời công văn số 12/05/CVTP);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản