549643

Công văn 5482/TCHQ-GSQL năm 2022 về vướng mắc hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

549643
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5482/TCHQ-GSQL năm 2022 về vướng mắc hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5482/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 19/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5482/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 19/12/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5482/TCHQ-GSQL
V/v vướng mc hoạt động xuất nhập khu tại ch

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

 

Kính gi: Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.H Chí Minh.
(Đ/c: 107 Nguyn Du, Phường Bến Thành, Quận 1 TP.H Chí Minh)

Tổng cục Hi quan nước Cộng hoà Xã hi Ch nghĩa Việt Nam kính chào Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc và hân hạnh phúc đáp công hàm sKCH-22-895 ngày 02/11/2022 phản ánh kiến nghị của các doanh nghiệp Hàn Quc đang đầu tư tại tỉnh Bình Dương liên quan đến hoạt động xuất nhập khu tại ch như sau:

Thủ tục hi quan đối vi hoạt động xuất nhp khẩu tại ch quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính ph trước đây đã được quy định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, theo đó về bản cht hàng hóa được giao và nhận tại Việt Nam, giữa hai doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài. Thủ tục hi quan đối với hoạt động xuất nhập khu tại ch hiện vn đang được thực hiện bình thường, do đó đối với lo lng các vưng mc có th phát sinh liên quan đến cách hiểu về “tổ chức, cá nn nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Tng cục Hi quan s rà soát, đánh giá tổng th về pháp lý liên quan, báo cáo cơ quan có thm quyền và thông tin li sớm nhất.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Ch nghĩa Việt Nam xin gửi ti Tổng Lãnh sự quán Hàn Quc tại TP.HChí Minh li chào trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL(3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ T
ỔNG
CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản