482266

Công văn 5147/TCĐBVN-VT năm 2021 triển khai một số nội dung liên quan đến công tác quản lý phương tiện, người lái, tổ chức vận tải và việc áp dụng \"Luồng xanh\" vận tải, giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode do Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành

482266
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 5147/TCĐBVN-VT năm 2021 triển khai một số nội dung liên quan đến công tác quản lý phương tiện, người lái, tổ chức vận tải và việc áp dụng \"Luồng xanh\" vận tải, giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode do Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 5147/TCĐBVN-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 22/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5147/TCĐBVN-VT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam
Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 22/07/2021
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5147/TCĐBVN-VT
V/v triển khai một số nội dung liên quan đến công tác quản lý phương tiện, người lái, tổ chức vận tải và việc áp dụng “Luồng xanh” vận ti, giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode.

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chng dịch tại một số địa phương nhưng phải đảm bo lưu thông thông suốt hàng hóa phục vụ tốt đời sng nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngày 18/7/2021, Tổng cục ĐBVN đã có Văn bản s4977/TCĐBVN-VT về hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 262/TB-BGTVT ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 21/7/2021 giữa Bộ GTVT với Sở GTVT các tỉnh, thành phố về công tác vận tải hàng hóa gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tổng cục ĐBVN triển khai một số nội dung liên quan đến công tác qun lý phương tiện, người lái, tổ chức vận tải và việc áp dụng “Luồng xanh” vận ti, giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode như sau:

1. Về “Luồng xanh” vận ti;

a) “Luồng xanh” vận tải là tuyến đường lưu thông (đi, đến hoặc đi qua) kết ni giữa các khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các khu vực khác, trên đó ưu tiên cho các phương tiện đã được phép hoạt động, đảm bảo an toàn, lưu thông thông suốt và đm bảo công tác phòng, chng dịch bệnh Covid-19. “Luồng xanh” vận ti gồm: “Luồng xanh” vận tải quốc gia, “Luồng xanh” vận tải nội tnh.

Đối tượng phương tiện được phép hoạt động, được cp giấy (th) nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục ĐBVN.

b) “Luồng xanh” vận tải quốc gia là “Luồng xanh” vận ti được tổ chức trên các tuyến đường kết nối từ 2 địa phương trở lên và do Tổng cục ĐBVN công b.

c) “Luồng xanh” vận ti nội tnh, thành phố là “Luồng xanh” vận tải được tổ chức trên các tuyến đường trong phạm vi nội tnh, thành phtrực thuộc Trung ương và có kết nối với “Luồng xanh” vận tải quốc gia đđảm bảo hoạt động vận tải được lưu thông thông suốt. “Luồng xanh” vận tải nội tnh, thành phdo Sở GTVT địa phương công b.

2. Về Giấy (Thẻ) nhận diện phương tiện có mã QRCode ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải.

a) Giấy (Thẻ) nhận diện phương tiện có mã QRCode do đơn vị vận tải tự in, đóng dấu và gắn trên kính trước, trên kính hai bên thành xe sau khi được Sở GTVT cấp mã QRCode. Nội dung khi quét mã QRCode sẽ hiển thị các “Luồng xanhmà đơn vị vận tải đã đăng ký hoạt động.

Giấy (Thẻ) nhận diện phương tiện có mã QRCode giúp các lực lượng chức năng làm công tác kim soát dịch bệnh và bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhận biết và ưu tiên cho phương tiện thông qua nhanh chóng trong quá trình vận chuyển người, hàng hóa trên các “Luồng xanh” vận ti đã công b.

b) Phương tiện được cấp Giấy (Thẻ) nhận diện có mã QRCode sẽ được các lực lượng chức năng trên đường hoặc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh ưu tiên kiểm tra trước thông qua quét mã QRCode hoặc xem xét miễn kiểm tra hoặc chỉ kiểm tra xác suất trên đường để đảm bảo lưu thông thông suốt, giảm ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hóa khi phương tiện vận chuyn đi, đến hoặc đi qua các cht kiểm soát ra/vào khu vực đang áp dụng Chthị 16 hoặc các chốt kiểm soát ra/vào khu vực áp dụng các cấp độ kiểm soát dịch Covid-19 khác nhau.

3. Sở GTVT các tỉnh, thành phố rà soát và cấp Giấy nhận diện có mã QRCode cho các phương tiện của các đơn vvận tải thuộc địa phương mình sau khi đơn vị khai báo các thông tin liên quan đến hoạt động vận tải của phương tiện, lái xe trên các “Luồng xanh” vận tải đã đăng ký. Tăng cường công tác hậu kiểm các thông tin về hoạt động vận tải do đơn vị vận tải đã cung cấp thông qua việc quét mã QRCode.

4. Đơn vị vận tải, lái xe và người đi cùng theo xe đăng ký tham gia hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải phải thực hiện nghiêm, đầy đcác quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và đơn vị có liên quan; phải có phương án tổ chức lao động và sinh hoạt đảm bảo thực hiện nghiêm 5K, hạn chế tối thiu việc tiếp xúc với người khác trước, trong và sau quá trình vận chuyển. Cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện vận chuyển đúng mục đích, loại hàng hóa và tổ chức vận chuyển an toàn và đảm bo phòng, chống dịch bệnh.

5. Các nội dung khác có liên quan đến xây dựng “Luồng xanh” vận ti tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản s 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục ĐBVN.

Tổng cục ĐBVN đề nghị đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để b/cáo);
- Th
ứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/cáo);
- Thứ trư
ng Lê Anh Tuấn (để b/cáo);
- Phó CT ch
uyên trách Ủy ban ATGTQG Khuất Việt Hùng (đ b/cáo);
- Các Vụ: ATGT, V
n tải - Bộ GTVT;
- Thanh tra Bộ;
- Các
đ/c Phó TCT (để p/h chỉ đạo);
- Cục C
nh sát giao thông (C08);
- Hiệp hội vận t
i ô tô Việt Nam;
- Các Cục QL
ĐB I, II, III và IV;
- Báo Giao thông; Trung tâm TT và TTĐB;

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản