24143

Công văn số 5026 TC/HCSN ngày 27/05/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung chi đối với các Ban VSTB Phụ nữ tại các Bộ, ngành địa phương

24143
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 5026 TC/HCSN ngày 27/05/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung chi đối với các Ban VSTB Phụ nữ tại các Bộ, ngành địa phương

Số hiệu: 5026TC/HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 27/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5026TC/HCSN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 27/05/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5026 TC/HCSN
V/v: Hướng dẫn nội dung Chi đối với các Ban VSTB Phụ nữ tại các Bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

- Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP
- Các đoàn thể TW
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Căn cứ Chỉ thị số 646/TTg ngày 7/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, ngành và địa phương; Bộ Tài chính đã có văn bản số 5296 TC/HCSN ngày 11/12/1998 hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về nội dung chi đối với các Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tại các Bộ, ngành, địa phương.

Hiện nay Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được thành lập ở hầu hết các Bộ, ngành, địa phương; Đa số các Bộ, ngành, địa phương đã bố trí một khoản ngân sách phù hợp cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tuy nhiên theo báo cáo của UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam thì một số Bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức bố trí kinh phí hoạt động cho các Ban vì sự tiến bộ phụ nữ. Để tạo điều kiện cho các Ban triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn việc bố trí kinh phí chi cho hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tại các Bộ, ngành, địa phương như sau:

1/ Nội dung chi cho hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ:

- Chi tổ chức hội nghị tuyên truyền, thông tin, huấn luyện nhằm phổ biến các Chiến lược và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Chi cho công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Chiến lược và kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ ở các Bộ, ngành, địa phương.

- Chi công tác sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng

- Các chi phí khác phục vụ hoạt động của các Ban như: mua sách, báo, bản tin, văn phòng phẩm v.v.

2/ Lập dự toán:

Hàng năm, căn cứ vào chương trình hành động, hoạt động cụ thể vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan, địa phương mình, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm cho các Ban có kinh phí hoạt động theo những nội dung chi quy định nêu trên, theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và tổng hợp chung vào dự toán chi của Bộ, ngành, địa phương gửi cơ quan tài chính cùng cấp (Bộ Tài chính đối với các cơ quan Trung ương, Sở Tài chính đối với các cơ quan địa phương) tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3/ Sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí:

Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm phân bổ dự toán ngân sách được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách, trong đó phân bổ rõ mức kinh phí chi cho hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm thông báo cho Ban vì sự tiến bộ phụ nữ mức kinh phí được chi trong năm và quyết toán kinh phí đã sử dụng cho hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ theo chương, loại, khoản, hạng, mục tương ứng của mục lục NSNN hiện hành cùng với báo cáo quyết toán hàng năm của cơ quan, đơn vị quản lý.

Cơ quan đơn vị hạch toán các nội dung chi như sau:

Chi khen thưởng mục 104, Chi mua văn phòng phẩm mục 110, chi thông tin, tuyên truyền mục 111; Chi hội nghị mục 112; Chi công tác phí đi chỉ đạo kiểm tra mục 113...

Báo cáo quyết toán hàng năm của cơ quan, đơn vị cần thuyết minh riêng về nội dung chi cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Bộ Tài chính xin hướng dẫn để các Bộ, ngành, địa phương có căn cứ thực hiện./.

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản