5488

Công văn số 4793/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng, loại 4 chỗ ngồi phục vụ trong sân golf của Công ty TNHH Âu Lạc

5488
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 4793/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng, loại 4 chỗ ngồi phục vụ trong sân golf của Công ty TNHH Âu Lạc

Số hiệu: 4793/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 14/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4793/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 14/11/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4793/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng loại 4 chỗ ngồi phục vụ trong sân golf

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cơ quan cảnh sát điều tra
- Công an thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 115/CV-KT ngày 28.8.2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về việc nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng, loại 4 chỗ ngồi phục vụ trong sân golf của Công ty TNHH Âu Lạc theo Tờ khai hải quan số 173/NK/ĐT/HD ngày 17.5.2005 tại Chi cục Hải quan Hải Dương, sau khi yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra báo cáo vụ việc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 9, Phụ lục số 01 - Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thời kỳ 2001 - 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04.4.2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 thì xe ôtô sử dụng trong sân golf, loại 4 chỗ ngồi, động cơ xăng đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu. Việc Chi cục Hải quan Hải Dương giải quyết thủ tục nhập khẩu cho lô hàng nêu trên là không đúng quy định.

Tuy nhiên, theo báo cáo giải trình của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thì do cách hểiu của Chi cục Hải quan Hải Dương là xe ôtô dùng trong sân golf là xe chuyên dụng, không đăng ký lưu hành trên đường giao thông công cộng nên không thuộc diện bị điều chỉnh tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg dẫn trên. Mặt khác, trong Giấy phép số 1400/UB ngày 17.6.2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng ghi là xe ôtô chuyên dùng nên dẫn đến việc hiểu sai và giải quyết thủ tục nhập khẩu không đúng quy định của Chi cục Hải quan Hải Dương.

Để giải quyết vụ việc, Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hải Phòng phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều ra Công an thành phố Hải Phòng để xử lý tịch thu lô hàng theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng yêu cầu các cán bộ, công chức có liên quan đến việc giải quyết thủ tục nhập khẩu cho lô hàng kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật theo quy định của ngành Hải quan.

Xin trân trọng sự hợp tác của quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hải Phòng (để thực hiện)
- Lưu VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản