220772

Công văn 460/BNN-KHCN năm 2014 thông báo trúng tuyển chủ trì dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2014-2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

220772
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 460/BNN-KHCN năm 2014 thông báo trúng tuyển chủ trì dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2014-2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu: 460/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Như Cường
Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 460/BNN-KHCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Nguyễn Như Cường
Ngày ban hành: 27/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 460/BNN-KHCN
V/v thông báo trúng tuyển chủ trì dự án KNTW giai đoạn 2014-2016

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị tham gia dự án khuyến nông Trung ương

Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thành lập các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2014 theo Danh mục tại Quyết định số 2728/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 11 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo:

1. Các tổ chức và cá nhân có tên trong Danh sách kèm theo trúng tuyển chủ trì dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2014-2016.

2. Chủ trì dự án trúng tuyển cần hoàn thiện Thuyết minh Tổng thể theo kiến nghị của Hội đồng tư vấn để thẩm định nội dung và tài chính (01 bản gốc và 06 bản sao) gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 08 tháng 02 năm 2014.

3. Một số dự án mang tính chất đặc thù về mùa vụ, đề nghị chủ nhiệm dự án và cơ quan chủ trì dự án chủ động triển khai kịp thời.

4. Đề nghị các tổ chức/cá nhân trúng tuyển khẩn trương hoàn thiện Thuyết minh dự án và gửi về Khoa học, Công nghệ và Môi trường./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (30 bản)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Như Cường

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014-2016
(Ban hành kèm theo Công văn số 460/BNN-KHCN ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

STT

Tên dự án

Tổ chức/cá nhân chủ trì

I

Lĩnh vực Khuyến nông Trồng trọt

 

1

Xây dựng mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAAS)
PGS.TS Trịnh Khắc Quang

2

Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp nhằm tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất lúa ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông
TC. Lê Quốc Thanh

3

Áp dụng 3 giảm 3 tăng và kỹ thuật trồng lúa SRI nhằm nâng cao hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
ThS. Hoàng Văn Hồng

4

Phát triển mô hình sản xuất hạt giống lúa lai F1 góp phần tăng tỷ lệ hạt giống sản xuất trong nước

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
TS. Phan Huy Thông

5

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất hạt giống lúa thuần chất lượng cao phục vụ sản xuất lúa hàng hóa tại đồng bằng sông Cửu Long

Viện lúa Đồng bằng Sông cửu Long
TS. Đoàn Mạnh Tường

6

Xây dựng mô hình cải tạo, thâm canh tổng hợp điều nhằm nâng cao giá trị gia tăng, góp phần ổn định và phát triển điều bền vững

Viện Khoa học và KT Nông nghiệp miền Nam
TS. Trần Công Khanh

7

Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp cà phê đạt hiệu quả, bền vững và được chứng nhận tại Tây Nguyên

Viện Khoa học và KT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên
TS. Trần Vinh

8

Xây dựng mô hình sản xuất chè thâm canh được chứng nhận chất lượng phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

Viện Khoa học và KT Nông lâm nghiệp miền Núi phía Bắc
TS. Nguyễn Văn Toàn

9

Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp nhằm tăng năng suất, hiệu quả trong sản xuất lúa ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Hội Nông dân Việt Nam
Lê Thị Thanh Hương

10

Xây dựng mô hình sản xuất thanh long theo chứng nhận an toàn thực phẩm

Hội Làm Vườn Việt Nam
Nguyễn Văn Hiền

11

Mô hình sản xuất thâm canh tổng hợp mía phục vụ chế biến đường công nghiệp

Hội Nông dân Việt Nam
Lê Thị Thanh Hương

II

Lĩnh vực Khuyến nông Chăn nuôi

 

12

Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu (TP421, TP412, Ri vàng rơm, Lương phượng LV…) có năng suất, chất lượng, an toàn sinh học và dịch bệnh trong chăn nuôi nông hộ và trang trại

Viện Chăn nuôi
TS. Nguyễn Thanh Sơn

13

Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông bộ

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
TS. Nguyễn Thị Hải

14

Mô hình nhân rộng lợn pietrain kháng stress và lợn lao PiDu vào phục vụ sản xuất lợn siêu nạc ở miền Bắc

Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

III

Lĩnh vực Khuyến ngư

 

15

Xây dựng mô hình hiện đại hóa đội tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
ThS. Nguyễn Văn Lung

16

Xây dựng mô hình nuôi tôm sú, tôm chân trắng theo VietGAP

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
ThS. Lê Ngọc Quân

17

Xây dựng mô hình sản xuất ngao giống

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
KS. Tăng Thị Mỹ Trang

18

Xây dựng mô hình nuôi tôm sú, tôm chân trắng theo VietGAP

TT Dạy nghề và CG Công nghệ VACVINA/Hội làm vườn Việt Nam
KS. Nguyễn Văn Lan

IV

Lĩnh vực khuyến lâm

 

19

Mô hình thâm canh rừng kinh tế bằng một số giống bạch đàn lai, keo tai tượng và keo lai

Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam
PGS.TS. Triệu Văn Hùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản