520439

Công văn 4454/BKHĐT-QLĐT năm 2022 hướng dẫn đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

520439
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 4454/BKHĐT-QLĐT năm 2022 hướng dẫn đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 4454/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Trần Quốc Phương
Ngày ban hành: 01/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 4454/BKHĐT-QLĐT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Trần Quốc Phương
Ngày ban hành: 01/07/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4454/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn đấu thầu gói thầu dịch vụ tư vấn lập quy hoạch

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được các ý kiến của một số cơ quan, đơn vị phản ánh về những vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch. Thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (có hiệu lực từ 01/8/2022), trong đó có Mẫu E-HSMT gói thầu dịch vụ tư vấn (Mẫu số 4A). Theo quy định tại Mục 2 Chương III Mẫu E-HSMT, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật không yêu cầu mức điểm tối thiểu đối với nhà thầu tư vấn mà chỉ yêu cầu điểm tối thiểu đối với cá nhân chuyên gia; theo đó, nhà thầu sẽ không bị loại nếu không đáp ứng các yêu cầu về hợp đồng tương tự.

2. Liên quan đến yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu là đơn vị sự nghiệp được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu khi “không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý”.

Căn cứ quy định nêu trên, các trường hợp sau đây không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu:

- Chủ đầu tư, bên mời thầu là đơn vị trực tiếp trực thuộc Bộ, UBND tỉnh (ví dụ Cục A trực thuộc Bộ X), nhà thầu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc một đơn vị cấp 1 khác (ví dụ nhà thầu là Trung tâm C trực thuộc Viện B, Viện B trực thuộc Bộ X). Trung tâm C tham dự gói thầu do Cục A làm chủ đầu tư, bên mời thầu sẽ không vi phạm bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu (Trung tâm C có thể huy động nhân sự từ Viện B, Trung tâm C không nhất thiết phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch mới được tham dự thầu nhưng các chuyên gia do Trung tâm C đề xuất phải có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch).

- Chủ đầu tư, bên mời thầu là Trung tâm C, nhà thầu tham dự thầu là Viện Y trực thuộc trực tiếp Bộ X.

Ngoài ra, người có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn lập quy hoạch theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, QLĐT(CL )

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản