557075

Công văn 431/TCT-TVQT thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành

557075
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 431/TCT-TVQT thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2023 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 431/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Xuân Thành
Ngày ban hành: 15/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 431/TCT-TVQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Bùi Xuân Thành
Ngày ban hành: 15/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/TCT-TVQT
V/v Thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2023

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem điện tử rượu sản xuất trong nước năm 2023, cụ thể như sau:

STT

Tên loại tem

Ký hiệu mẫu

Kỹ hiệu

Số lượng (tem)

Từ số

Đến số

Giá bán tem (đồng/tem)

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in

Tên

MST

1

Tem điện tử rượu sản xuất trong nước ≥20° dùng dán bng máy

TR01C

AA/2023

19.452.000

1

19.452.000

364,8

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

2

Tem điện tử rượu sản xuất trong nước <20° dán bằng máy

TR02C

AA/2023

8.160.000

1

8.160.000

374,2

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

3

Tem điện tử rượu sản xuất trong nước ≥20° dán bằng tay

TR01T

AA/2023

12.559.000

1

12.559.000

301,4

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

4

Tem điện tử rượu sản xuất trong nước <20° dán bng tay

TR02T

AA/2023

6.952.000

1

6.952.000

301,4

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

5

Tem điện tử rượu sản xuất trong nước ≥20° dán bng máy (tem cắt rời)

TR01R

AA/2023

3.240.000

1

3.240.000

24

15/2/2023

Công ty Cổ phần In Tài chính

100111225

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TVQT (AC).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ 
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Xuân Thành

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản