39628

Công văn hướng dẫn xét khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích trong dịp tổng kết công tác thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 6-11-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

39628
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn hướng dẫn xét khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích trong dịp tổng kết công tác thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 6-11-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Số hiệu: 42/TCCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Người ký: Trần Công Tuynh
Ngày ban hành: 06/11/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 42/TCCP-ĐP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ
Người ký: Trần Công Tuynh
Ngày ban hành: 06/11/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/TCCP-ĐP
V/v hướng dẫn khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích trong dịp tổng kết công tác thực hiện chỉ thị 364/ct ngày 6 tháng 11 năm 1991 của chủ tịch hội đồng bộ trưởng (nay là thủ tướng chính phủ).

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1991

 

CÔNG VĂN

CỦA BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 42/TCCB-ĐP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 1996  HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG DỊP TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 364/CT NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 1991 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG (NAY LÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ).

Kính gửi

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tổng cục địa chính

 

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 6 tháng 11 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính và thành lập bộ hồ sơ - bản đồ địa giới hành chính các cấp sắp kết thúc; về cơ bản hồ sơ - bản đồ địa giới hành chính các cấp của 53 tỉnh - thành phố đã được Hội đồng nghiệm thu ở Trung ương xem xét, nghiệm thu; những thiếu sót trong bộ Hồ sơ - bản đồ địa giới hành chính đang tiến hành chỉnh sửa để đưa vào quản lý và sử dụng. Việc giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính và thành lập xong bộ Hồ sơ - bản đồ địa giới hành chính các cấp là thắng lợi hết sức to lớn của công tác tổ chức quản lý hành chính lãnh thổ, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội và là việc làm thiết thực để cải cách nền hành chính Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các đơn vị hành chính.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhà nước ta đã có một bộ Hồ sơ - bản đồ địa giới hành chính các cấp được xây dựng một cách công phu theo một quy trình kỹ thuật thống nhất trong toàn quốc, có giá trị pháp lý, độ chính xác và tính thống nhất cao để sử dụng trong công tác quản lý hành chính Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đây là một công trình khoa học và xã hội được hoàn thành với sự nỗ lực, cố gắng, kiên trì của các cơ quan Bộ, ngành (có liên quan) ở Trung ương, Đảng bộ - Chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị thi công, các cán bộ quản lý - cán bộ, công nhân kỹ thuật và nhân dân cả nước...

Nhằm đánh giá đúng thành tích của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật tham gia thực hiện công trình, cần có sự khen thưởng, biểu dương kịp thời các đơn vị và cá nhân có thành tích ngày trong dịp Tổng kết công tác thực hiện Chỉ thị 364/CT. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, đơn vị thi công và các địa phương xem xét, đánh giá để tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích theo nội dung sau đây:

1/ Phạm vi và đối tượng xét khen thưởng:

Việc xét khen thưởng được tiến hành trong phạm vi toàn quốc, bao gồm các đối tượng sau:

- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành có liên quan đã đóng góp vào việc hoàn thành xuất sắc Chỉ thị 364/CT của Thủ tướng Chính phủ.

- Ban Tổ chức chính quyền, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Phòng Tổ chức - lao động; Phòng địa chính các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Các cơ quan làm nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý và các đơn vị trực tiếp thi công.

- Các cán bộ làm công tác chỉ đạo, quản lý và thi công kỹ thuật ở các địa phương, Bộ ngành và đơn vị thi công.

2- Hình thức và tiêu chuẩn xét khen thưởng:

a) Việc khen thưởng được tiến hành theo các hình thức:

- Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét khen thưởng đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích thuộc các huyện, quận, thị xã, thành phố, xã phường, thị trấn thuộc tỉnh.

+ Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ cấp bằng khen đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc được Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị.

+ Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính xét và cấp bằng khen đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích trong quản lý và thi công công trình.

+ Những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc có thể đề nghị tặng Huân chương Lao động hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, do địa phương đề nghị, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Tổng cục Địa chính xem xét trình Nhà nước quyết định.

b) Việc xét khen thưởng được căn cứ theo các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn chung:

- Giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính.

- Thành lập bộ Hồ sơ - bản đồ địa giới hành chính các cấp với chất lượng tốt.

+ Đối với các đơn vị được đề nghị xét khen thưởng:

* Quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 364/CT thể hiện ở kết quả được Hội đồng nghiệm thu Hồ sơ địa giới hành chính các cấp ở Trung ương đánh giá.

* Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo và thi công công trình, có phương pháp chỉ đạo linh hoạt sáng tạo. Thực hiện đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, Hồ sơ - bản đồ ĐGHC đầy đủ các chủng loại tài liệu, đảm bảo tính pháp lý, có độ chính xác và tính thống nhất cao.

* Tổ chức hiệp thương tốt, có tinh thần nhường nhịn, đoàn kết, vì lợi ích chung. Giải quyết dứt điểm các điểm địa giới có ý kiến khác nhau ở trong tỉnh và với các tỉnh bạn.

* Chất lượng Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đạt loại tốt; tiến hành chỉnh sửa nhanh, gọn, tốt sau nghiệm thu.

* Sử dụng kinh phí đúng mục đích và tiết kiệm.

+ Đối với các cá nhân được đề nghị xét khen thưởng:

* Có tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Có sự sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, quản lý và thi công công trình.

* Có tinh thần hợp tác, phối hợp, kết hợp với địa phương và cán bộ công nhân trong đơn vị.

3- Thủ tục xét khen thưởng:

- Các đơn vị, cá nhân được xét khen thưởng có bản thành tích, được cấp quản lý có thẩm quyền xác nhận và đề nghị cấp trên xét, quyết định.

- Đối với đơn vị, cá nhân được đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Lao động hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ phải có đủ Hồ sơ theo quy định hiện hành: Báo cáo thành tích, bản xác nhận của Uỷ ban nhân dân tỉnh và cấp quản lý trực tiếp, công văn đề nghị xét khen thưởng của cấp có thẩm quyền.

- Với những trường hợp đề nghị Ban Tổ chức - Cán bộ và Tổng cục Địa chính khen thưởng, đề nghị hoàn thành thủ tục gửi về ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Tổng cục địa chính trước ngày 20 tháng 5 năm 1996 để kịp xét khen thưởng vào dịp Tổng kết.

- Những trường hợp đề nghị tặng Huân chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, có thể gửi Hồ sơ thủ tục chậm hơn và tiến hành trao tặng vào dịp khác.

Dựa vào văn bản hướng dẫn này, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục địa chính và các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Chỉ thị 364/CT cần tổ chức xét khen thưởng ngay trong dịp Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 364/CT để kịp thời động viên tinh thần cán bộ, cơ quan, ban ngành tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng những thành quả đã đạt được theo tinh thần Nghị định 119/CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ bản hành Quy định về việc quản lý, sử dụng Hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp và Thông tư số 28/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Tổng cục Địa chính để giải quyết.

 

 

Trần Công Tuynh

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản