125207

Công văn 3744/VPCP-QHQT về thời gian trả nợ đối với Khoản vay cho dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

125207
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 3744/VPCP-QHQT về thời gian trả nợ đối với Khoản vay cho dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3744/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3744/VPCP-QHQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/06/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3744/VPCP-QHQT
V/v thời gian trả nợ đối với Khoản vay cho dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 114/TTr-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2011 về việc điều chỉnh thời gian trả nợ gốc đối với khoản vay 1 cho dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, thành phố Hồ Chí Minh, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1841/BKHĐT-KTĐN ngày 28 tháng 3 năm 2011, Bộ Tài chính tại văn bản số 5464/BTC-QLN ngày 26 tháng 4 năm 2011, Bộ Ngoại giao tại văn bản số 853/BNG-LPQT ngày 24 tháng 3 năm 2011, Bộ Tư pháp tại văn bản số 1521/BTP-PLQT ngày 25 tháng 3 năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 1635/UBND-ĐTMT ngày 9 tháng 4 năm 2011, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh thời gian trả nợ gốc trong Hiệp định đã đàm phán với ADB cho dự án nêu trên tại Mục 2.01 (b) từ 20 năm thành 14 năm.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành điều chỉnh văn bản với ADB và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó CN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).V27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản