3284

Công văn số 3414 TCHQ/GSQL của Tổng Cục hải Quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh kiểm tra, báo cáo Tổng cục tình hình nhập khẩu gỗ PMD qua các cửa khẩu thuộc địa bàn Hải quan tỉnh phụ trách

3284
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 3414 TCHQ/GSQL của Tổng Cục hải Quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh kiểm tra, báo cáo Tổng cục tình hình nhập khẩu gỗ PMD qua các cửa khẩu thuộc địa bàn Hải quan tỉnh phụ trách

Số hiệu: 3414TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 3414TCHQ/GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/08/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3414 TCHQ/GSQL

Hà nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan các tỉnh Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai-Kon Tum, Đắc Lắc, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang

Ngày 4/8/2005 báo Tiền Phong đăng bài “Kiểm lâm bảo sai, Hải quan nói đúng”, theo nội dung bài báo thì trạm Kiểm lâm Hồng Hóa cho rằng gỗ nhập khẩu là gỗ mun sọc, chủ hàng chỉ xuất trình được TKHQ phi mậu dịch và biên lai nộp thuế HQ, không có lý lịch gỗ, hồ sơ gỗ và không có thủ tục xuất khẩu của HQ Lào, không có dấu búa của Kiểm lâm nước xuất khẩu (tái giả báo nghi gỗ không phải là nhập từ Lào, mà khai thác tại Việt Nam, hợp thức hóa thủ tục HQ);

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh kiểm tra, báo cáo Tổng cục một số nội dung sau:

- Tình hình nhập khẩu gỗ PMD qua các cửa khẩu thuộc địa bàn Hải quan tỉnh phụ trách; có hiện tượng lợi dụng để buôn bán, hoặc hợp thức hóa gỗ khai thác ở Việt Nam không?

- Đề xuất, kiến nghị về thủ tục hải quan đối với công tác giám sát, quản lý, kể cả các văn bản pháp luật của các cơ quan liên quan.

(Báo cáo Tổng cục - Vụ GSQL trước ngày 10/9/2005).

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VT, GS (2b).
  
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

  

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản