616326

Công văn 2862/TCT-HTQT năm 2024 về thông báo hiệu lực của Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

616326
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2862/TCT-HTQT năm 2024 về thông báo hiệu lực của Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2862/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 04/07/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2862/TCT-HTQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Trần Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 04/07/2024
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2862/TCT-HTQT
V/v thông báo hiệu lực của Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Thông báo số 08/2024/TB-LPQT ngày 26/01/2024 của Bộ Ngoại giao thông báo Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế (Hiệp định MAAC), làm tại Pa-ri ngày 27/5/2022, đã được Việt Nam ký ngày 22/3/2023 tại Pa-ri, Pháp, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 01/12/2023;

Căn cứ Điều 28 (Ký và hiệu lực của Hiệp định) của Hiệp định MAAC và kết quả trao đổi với Ban thư ký Diễn đàn toàn cầu của OECD về thời kỳ áp dụng để thực hiện trao đổi thông tin theo Hiệp định MAAC;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết ngày có hiệu lực và ngày áp dụng thực hiện của Hiệp định MAAC như sau:

Ngày Hiệp định MAAC có hiệu lực đối với Việt Nam: từ ngày 01/12/2023.

Ngày áp dụng thực hiện để hỗ trợ trao đổi thông tin đối với các giai đoạn tính thuế: bắt đầu từ ngày 01/01/2024.

Tổng cục Thuế gửi kèm công văn này danh sách các nước/vùng lãnh thổ đã ký Hiệp định MAAC và thông báo loại thuế mà Hiệp định sẽ áp dụng bao gồm cả thuế GTGT.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Hiệp định MAAC theo đúng các quy định về hiệu lực và ngày áp dụng như đã nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Các Vụ: PC, CST, HTQT, TCDN, QLN (BTC);
- Các Vụ và đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Đại diện Văn phòng TCT tại TP. HCM;
- Lưu: VT, HTQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trần Thị Thanh Bình

 

DANH SÁCH CÁC NƯỚC/VLT THAM GIA KÝ HIỆP ĐỊNH ĐA PHƯƠNG VỀ HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH THUẾ (HIỆP ĐỊNH MAAC) VÀ THÔNG BÁO ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH MAAC ĐỐI VỚI THUẾ GTGT

Cập nhật: ngày 13/9/2023

STT

Tên nước/VLT

Ngày ký Hiệp định MAAC

Ngày hiệu lực

1

Albania

01/03/2013

01/12/2013

2

Antigua and Barbuda

27/07/2018

01/02/2019

3

Argentina

03/11/2011

01/01/2013

4

Armenia

24/01/2018

01/06/2020

5

Australia

03/11/2011

01/12/2012

6

Austria

29/05/2013

01/12/2014

7

Azerbaijan

23/05/2014

01/09/2015

8

Bahamas

15/12/2017

01/08/2018

9

Belgium

04/04/2011

01/04/2015

10

Belize

29/05/2013

01/09/2013

11

Bulgaria

26/10/2015

01/07/2016

12

Cabo Verde

26/11/2019

01/05/2020

13

Cameroon

25/06/2014

01/10/2015

14

Canada

03/11/2011

01/03/2014

15

China (People’s Republic of)

27/08/2013

01/02/2016

16

Colombia

23/05/2012

01/07/2014

17

Cook Islands

28/10/2016

01/09/2017

18

Costa Rica

01/03/2012

01/08/2013

19

Croatia

11/10/2013

01/06/2014

20

Curacao[1]

 

01/09/2013

21

Cyprus

10/07/2014

01/04/2015

22

Czech Republic

26/10/2012

01/02/2014

23

Denmark

27/05/2010

01/06/2011

24

Dominica

25/04/2019

01/08/2019

25

Dominican Republic

28/06/2016

01/12/2019

26

Ecuador

29/10/2018

01/12/2019

27

El Salvador

01/06/2015

01/06/2019

28

Estonia

29/05/2013

01/11/2014

29

Eswatini (Kingdom of)

29/09/2020

01/07/2021

30

Faroe Islands[2]

 

01/06/2011

31

Finland

27/05/2010

01/06/2011

32

France[3]

27/05/2010

01/04/2012

33

Georgia

03/11/2010

01/06/2011

34

Germany

03/11/2011

01/12/2015

35

Ghana

10/07/2012

01/09/2013

36

Greece

21/02/2012

01/09/2013

37

Grenada

18/05/2018

01/09/2018

38

Hungary

12/11/2013

01/03/2015

39

Iceland

27/05/2010

01/02/2012

40

India

26/01/2012

01/06/2012

41

Indonesia

03/11/2011

01/05/2015

42

Ireland

30/06/2011

01/09/2013

43

Italy

27/05/2010

01/05/2012

44

Jamaica

01/06/2016

01/03/2019

45

Japan

03/11/2011

01/10/2013

46

Kazakhstan

23/12/2013

01/08/2015

47

Kenya

08/02/2016

01/11/2020

48

Korea

27/05/2010

01/07/2012

49

Latvia

29/05/2013

01/11/2014

50

Lithuania

07/03/2013

01/06/2014

51

Malta

26/10/2012

01/09/2013

52

Mauritania

12/02/2019

01/08/2022

53

Mauritius

23/06/2015

01/12/2015

54

Mexico

27/05/2010

01/09/2012

55

Moldova

27/01/2011

01/03/2012

56

Namibia

29/09/2020

01/04/2021

57

Netherlands

27/05/2010

01/09/2013

58

New Zealand

26/10/2012

01/03/2014

59

Nigeria

29/05/2013

01/09/2015

60

Niue

27/11/2015

01/10/2016

61

North Macedonia

27/06/2018

01/01/2020

62

Norway

27/05/2010

01/06/2011

63

Pakistan

14/09/2016

01/04/2017

64

Paraguay

29/05/2018

01/11/2021

65

Peru

25/10/2017

01/09/2018

66

Poland

09/07/2010

01/10/2011

67

Portugal

27/05/2010

01/03/2015

68

Romania

15/10/2012

01/11/2014

69

Russia

03/11/2011

01/07/2015

70

Rwanda

11/08/2021

01/12/2022

71

Saint Lucia

21/11/2016

01/03/2017

72

Saudi Arabia

29/05/2013

01/04/2016

73

Senegal

04/02/2016

01/12/2016

74

Singapore

29/05/2013

01/05/2016

75

Slovak Republic

29/05/2013

01/03/2014

76

Slovenia

27/05/2010

01/06/2011

77

South Africa

03/11/2011

01/03/2014

78

Spain

11/03/2011

01/01/2013

79

Sweden

27/05/2010

01/09/2011

80

Tunisia

16/07/2012

01/02/2014

81

Türkiye

03/11/2011

01/07/2018

82

Uganda

04/11/2015

01/09/2016

83

Ukraine

27/05/2010

01/09/2013

84

United Kingdom

27/05/2010

01/10/2011

85

Uruguay

01/06/2016

01/12/2016

86

Vanuatu

21/06/2018

01/12/2018

87

Việt Nam

22/03/2023

01/12/2023

Ghi chú:

Cơ quan thuế Việt Nam (Tổng cục Thuế) có thể thực hiện trao đổi thông tin với Cơ quan thuế của 86 nước/VLT theo danh sách nêu trên liên quan đến thuế GTGT để phục vụ công tác quản lý thuế.[1] Được mở rộng áp dụng bởi Vương quốc Hà Lan. Curacao từng là một phần của “Antilles Hà Lan”, được áp dụng Hiệp định ban đầu từ ngày 01/02/1997.

[2] Được mở rộng áp dụng bởi Vương quốc Đan Mạch.

[3] Đối với việc Pháp mở rộng lãnh thổ theo Hiệp định đến New Caledonia, ngày có hiệu lực là ngày 01/12/2018.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản