551313

Công văn 272/BCT-AP năm 2023 về cung cấp số liệu thống kê xuất nhập khẩu năm 2022 giữa Việt Nam với Mông Cổ và Triều Tiên do Bộ Công thương ban hành

551313
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 272/BCT-AP năm 2023 về cung cấp số liệu thống kê xuất nhập khẩu năm 2022 giữa Việt Nam với Mông Cổ và Triều Tiên do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 272/BCT-AP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Quốc Hưng
Ngày ban hành: 18/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 272/BCT-AP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương
Người ký: Đỗ Quốc Hưng
Ngày ban hành: 18/01/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/BCT-AP
V/v cung cấp số liệu thống kê XNK năm 2022 giữa Việt Nam với Mông Cổ và Triều Tiên

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan
(Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan)

Đphục vụ công tác theo dõi quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và hai nước Mông Cổ và CHDCND Triều Tiên (Triều Tiên), Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Quý Tổng cục phối hợp cung cấp số liệu thống kê xuất nhập khẩu năm 2022 giữa Việt Nam và Mông Cổ, Việt Nam và Triều Tiên theo tên mặt hàng (mã HS 8 số) cùng danh sách doanh nghiệp xuất nhập khẩu sang thị trường Mông C và Triu Tiên.

Văn bản trả lời của Quý Tổng cục xin gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường châu Á - châu Phi; email: ngoctb@moit.gov.vn).

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Tổng cục./.

 


Nơi nhận:

- Như tr
ên;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, AP (
ĐBA).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.
VỤ
TRƯỞNG
VỤ THỊ
TRƯỜNG CHÂU Á - CHÂU PHI
PHÓ
VỤ
TRƯỞNG
Đỗ Quốc Hưng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản