3026

Công văn số: 2216/TCT-TTHT về việc trả lời thư của các độc giả hỏi về các nội dung liên quan đến chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

3026
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số: 2216/TCT-TTHT về việc trả lời thư của các độc giả hỏi về các nội dung liên quan đến chính sách thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2216/TCT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 13/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2216/TCT-TTHT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 13/07/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2216/TCT-TTHT
V/v: Trả lời thư bạn đọc

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi : Thời báo kinh tế Việt Nam

Trả lời công văn số 99/CV-TBKT ngày 11/05/2005 của Thời báo Kinh tế VN về việc trả lời thư của các độc giả hỏi về các nội dung liên quan đến chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Độc giả Vũ Hồng Minh (P10 C5 TT Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) hỏi về thủ tục giấy tờ mua xe cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải và tính chi phí hợp lý trong quá trình kinh doanh.
Căn cứ điểm 1 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì tài sản cố định được trích khấu hao, tính vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:
+ Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh;
+ Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh;
+ Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.
Theo quy định trên, Công ty mua ô tô sử dụng cho sản xuất kinh doanh, để được trích khấu hao tính vào chi phí phải có hóa đơn mua hợp pháp, ô tô phải đăng ký quyền sử dụng phù hợp tên chủ hộ kinh doanh hoặc tên doanh nghiệp, giá trị ô tô phải được hạch toán kế toán và thực tế sử dụng vào sản xuất kinh doanh.
Chi phí xăng dầu, phí cầu phà sử dụng cho mục đích kinh doanh có hóa đơn chứng từ hợp pháp thì được tính vào chi phí hợp lý được trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Độc giả Đỗ Bích Vân (86 Ngô Thì Nhậm, thành phố Hà Nội) hỏi về khoản thuế và thời gian được phép thanh lý đối với số xe trên 24 chỗ do doanh nghiệp liên doanh vận chuyển khách du lịch nhập khẩu.
Căn cứ Điều 21 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QHH thì Công ty liên doanh với Công ty nước ngoài trong lĩnh vực vận chuyển khách du lịch, có nhập khẩu xe ô tô trên 24 chỗ ngồi tạo TSCĐ dùng cho hoạt động vận chuyển khách du lịch, khi Công ty thanh lý số xe này thì phải truy nộp thuế nhập khẩu theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để quý Báo biết và thông tin tới bạn đọc.


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TTHT. 

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Đình Vu

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản