3401

Công văn số 1941 TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới Trung Quốc

3401
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1941 TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới Trung Quốc

Số hiệu: 1941TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1941TCT/DNNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/06/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1941 TCT/DNNN
V/v: Áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 355/CT-TTr ngày 28/3/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới Trung Quốc của Xí nghiệp chế biến xuất nhập khẩu điều và nông sản thực phẩm Bình Phước, Tlổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đối với các trường hợp xuất khẩu trước ngày 1/10/2002:

Trường hợp Xí nghiệp chế biến xuất nhập khẩu điều và nông sản thực phẩm Bình Phước ký hợp đồng bán hàng với các doanh nghiệp Trung Quốc, Xí nghiệp có đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng đã xuất khẩu như quy định tại Điểm 1.1 - Mục II - Phần B - Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, thực tế hai bên đã thực hiện thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc bên nhập khẩu nộp tiền vào ngân hàng Việt Nam tại cửa khẩu Lạng Sơn để chuyển tra vào tài khoản của Xí nghiệp tại Bình Phước và phía nước ngoài có xác nhận đã thực hiện thanh toán bằng tiền mặt thì Xí nghiệp được áp dụng mức thuế suất GTGT là 0% đối với hàng hóa xuất khẩu. Giám đốc Xí nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ đã lập.

2/ Đối với trường hợp xuất khẩu sau ngày 1/10/2002:

Từ ngày 1/10/2002 trở đi, theo quy định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính thì hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng đã xuất khẩu phải bổ sung thêm điều kiện thực hiện thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng mới được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0%.

Trường hợp Xí nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với khách hàng Trung Quốc, đại diện của bên nhập khẩu trực tiếp nộp tiền mặt vào ngân hàng Việt Nam tại cửa khẩu Lạng Sơn để chuyển trả vào tài khoản của Xí nghiệp tại Bình Phước không được coi là hình thức thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng nên không đủ điều kiện để áp dụng mức thuế suất GTGT là 0%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Phước biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VP (HC), DNNN(2b)
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản