4001

Công văn số 1814/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với việc XNK nguyên liệu ra nước ngoài để gia công

4001
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1814/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với việc XNK nguyên liệu ra nước ngoài để gia công

Số hiệu: 1814/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1814/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1814/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục XNK nguyên phụ liệu đưa đi gia công tại nước ngoài.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty Sản xuất và XNK Bình Dương
(Lái Thiêu, Bình An, Bình Dương)

Trả lời công văn số 96/CVXNK ngày 22/4/2005 của Quý Công ty về thủ tục hải quan đối với việc XNK nguyên liệu ra nước ngoài để gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đặt gia công tại nước ngoài đã được hướng dẫn tại Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ Quyết định này để thực hiện.

2- Riêng đối với trường hợp nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài về rồi tái xuất sang Campuchia để gia công, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm như sau:

a- Trường hợp nguyên phụ liệu được nhập nguyên container, sau đó làm thủ tục xuất khẩu toàn bộ sang Campuchia để gia công: mở tờ khai tạm nhập và mở tờ khai tái xuất gia công đối ứng.

b- Trường hợp nguyên phụ liệu được nhập chung container, một phần dùng để sản xuất trong nước, một phần xuất sang Campuchia để gia công:

- Phần nguyên liệu dùng để sản xuất trong nước: mở tờ khai nhập khẩu theo loại hình tương ứng;

- Phần nguyên liệu xuất sang Campuchia để gia công thực hiện như trường hợp a.

3- Đơn vị Hải quan làm thủ tục là Hải quan Bình Dương.

Tổng cục Hải quan xin trả lời và đề nghị Công ty trực tiếp liên hệ với Cục Hải quan Bình Dương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- HQ Bình Dương
- HQ TP. HCM
- Lưu VT, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản