559828

Công văn 1742/VPCP-QHQT năm 2023 về tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên do Văn phòng Chính phủ ban hành

559828
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1742/VPCP-QHQT năm 2023 về tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1742/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 17/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1742/VPCP-QHQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 17/03/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1742/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, ng nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và hội, Y tế, Xây dựng, Tư pháp, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo các Bộ: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 1684/BKHĐT-ĐTNN ngày 09 tháng 3 năm 2023, số 1806/BKHĐT-ĐTNN ngày 15 tháng 3 năm 2023 về tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Các đồng chí Bộ trưởng và Lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự Diễn đàn, chuẩn bị nội dung trả lời trực tiếp các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp theo nội dung được phân công trong chương trình Diễn đàn VBF do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm các v/b số: 1684, 1806);
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành
,
Mai Thị Thu Vân, Thư ký TTg,
các Vụ, Cục: TH, TKBT, ĐMDN,
KSTTHC, QT; TGĐ
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (2). HN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản