24160

Công văn số 1600/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 31/05/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu trong đơn vị sự nghiệp

24160
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1600/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 31/05/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu trong đơn vị sự nghiệp

Số hiệu: 1600/LĐTBXH-CSLĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 31/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1600/LĐTBXH-CSLĐVL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động
Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 31/05/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1600/LĐTBXH-CSLĐVL
V/v: Hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu trong đơn vị sự nghiệp

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hà Nội

 

Trả lời công văn số 225/TDL ngày 15/5/2002 của Quý cơ quan về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Pháp luật lao động hiện hành không có các quy định riêng cho đối tượng là người về hưu hoặc hưởng trợ cấp một lần ở độ tuổi xấp xỉ 50 ký hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu với đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng lao động với đối tượng này Nhà trường có thể căn cứ vào các quy định sau để vận dụng:

- Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động (Khoản 2 Điều 124 của Bộ Luật Lao động);

- Những người giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ một năm trở lên là đối tượng được nâng bậc lương (điểm 3 Mục I Thông tư số 05/LĐTBXH-TT ngày 22/3/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp nhà nước);

- Đối với hợp đồng lao động với người về hưu... thì các quyền lợi của người lao động (trong đó có bảo hiểm xã hội) được tính gộp vào tiền lương (Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động).

Đề nghị quý cơ quan nghiên cứu kỹ các văn bản nêu trên để thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LĐ VÀ VL
Nguyễn Đại Đồng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản