44408

Công văn về việc nộp ngân sách Nhà nước tiền thu máy bay nước ngoài bay qua bầu trời Việt Nam

44408
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn về việc nộp ngân sách Nhà nước tiền thu máy bay nước ngoài bay qua bầu trời Việt Nam

Số hiệu: 1584-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 30/10/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1584-TC/TCT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 30/10/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1584-TC/TCTƯ
Về việc nộp ngân sách nhà nước tiền thu máy baynước ngoài bay qua bầu trời việt nam  

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1991

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1584-TC/TCT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 1991 VỀ VIỆC NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TIỀN THU MÁY BAYNƯỚC NGOÀI BAY QUA BẦU TRỜI VIỆT NAM

Hội đồng Bộ trưởng đã có Quyết định số 203-HĐBT ngày 29-6-1991 quy định một số điều chi tiết thi hành các Luật thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức; tại Điều 4 quy định: "Giao Bộ Tài chính thống nhất kiểm soát việc thu các loại lệ phí ở các ngành các cấp, và quy định chế độ quản lý, phân phối sử dụng các loại lệ phí này... tổ chức thu một số loại lệ phí có nguồn thu lớn tập trung".

Tại Điều 2 Quyết định số 218-CT ngày 18-8-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã quy định: "các khoản nộp bắt buộc cho quỹ ngoại tệ của Trung ương, bao gồm:... Tiền thu máy bay nước ngoài bay qua bầu trời Việt Nam".

Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về những nhiệm vụ cấp bách để giành lại quyền điều hành vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh số 05-CT ngày 4-1-1988 chỉ cho phép Tổng cục hàng không dân dụng (nay là Tổng công ty hàng không Việt Nam) được giữ lại trong 3 năm (1988 - 1989 - 1990) toàn bộ số tiền thu được trong dịch vụ bay quá cảnh (tiền thu máy bay nước ngoài bay qua bầu trời Việt Nam) để đầu tư vào các công trình khôi phục FIR.

Thi hành Chỉ thị số 312-CT ngày 14-10-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thu thuế tồn đọng và chống thất thu thuế, trong khi chờ quyết định tiếp theo của Hội đồng Bộ trưởng; Bộ Tài chính yêu cầu Tổng công ty hàng không Việt Nam nộp ngân sách Nhà nước toàn bộ khoản tiền thu máy bay nước ngoài bay qua bầu trời Việt Nam phát sinh trong năm 1991 theo lịch cụ thể như sau:

- Số phát sinh trong năm 1991 còn dư đến 31-10-1991 nộp ngân sách Nhà nước trước ngày 15-11-1991.

- Số phát sinh từ 1-11-1991 đến ngày 31-12-1991 thực hiện quyết toán nộp hàng tháng, trước ngày 10 của tháng sau phải nộp đủ số phát sinh của tháng trước, và quyết toán nộp toàn bộ số phải nộp năm 1991 trước ngày 15-1-1992.

Quá quy định về thời hạn nộp nêu trên sẽ tuỳ theo mức độ vi phạm Tổng công ty hàng không Việt Nam sẽ bị xử lý theo Chỉ thị số 312-CT ngày 14-10-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Bộ Tài chính giao cho Vụ giao thông bưu điện và Tổng cục thuế kiểm tra đôn đốc thu theo tinh thần đã nêu tại Công văn này.

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản