510953

Công văn 1562/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

510953
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1562/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1562/BGDĐT-GDTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 21/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1562/BGDĐT-GDTC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Ngô Thị Minh
Ngày ban hành: 21/04/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1562/BGDĐT-GDTC
V/v tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo1

Thời gian gần đây xảy ra một số vụ việc đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em, học sinh. Nhằm tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục và can thiệp, bảo vệ các em trước diễn biến phức tạp của tai nạn đuối nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Sở GDĐT thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GDĐT về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh2.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng chống đuối nước, đảm bảo an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, học sinh:

- Thời gian cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục: Từ nay đến trước khi học sinh nghỉ hè năm học 2022-2023.

- Xây dựng các chuyên đề tuyên truyền, giáo dục: Phòng, chống đuối nước (PCĐN) trên đường đi học; PCĐN khi tham quan, dã ngoại, tắm biển, đi bơi; PCĐN khi vui chơi tại cộng đồng nơi có các nguồn nước mở; PCĐN khi hoạt động trong môi trường nước; cứu đuối an toàn khi thấy bạn bị đuối nước,...

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai bộ tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn giáo dục phòng tránh đuối nước cho học sinh được phê duyệt tại Quyết định số 4704/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2021 của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-the-chat/Pages/Default.aspx?ItemID=7709

- Chỉ đạo giáo viên thường xuyên quán triệt, nhắc nhở trẻ em, học sinh không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch, hố công trình,... nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng (thời gian vào cuối mỗi buổi học).

3. Chủ động phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp trong việc tổ chức quản lý, giám sát, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tăng cường rà soát, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước để cảnh báo kịp thời; tổ chức các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn PCĐN cho các em trong dịp hè. Tổ chức tốt việc bàn giao trẻ em, học sinh về gia đình, địa phương trước khi nghỉ hè.

4. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực PCĐN và dạy bơi, cứu đuối an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em, học sinh.

5. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác PCĐN tại các nhà trường, cơ sở giáo dục, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, giáo dục PCĐN trẻ em, học sinh.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để ph/h);
- Các Bộ: LĐTBXH, VHTTDL, CA;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 1 Bao gồm Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

2 Quyết định số 1248/QĐ-TTgCP ngày 19/7/2021, Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 4501/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản