557182

Công văn 1314/VPCP-CN năm 2023 báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

557182
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1314/VPCP-CN năm 2023 báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1314/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 02/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1314/VPCP-CN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 02/03/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/VPCP-CN
V/v Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp;
- Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Về đề nghị của Thành ủy Hà Nội và tỉnh ủy các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh (Văn bản số 02-CV/BCĐ ngày 30 tháng 12 năm 2022), ý kiến của các Bộ: Tài chính (Văn bản số 1238/BTC-ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2023), Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 582/BTNMT-KHĐT ngày 08 tháng 02 năm 2023), Công Thương (Văn bản số 638/BCT-CT ngày 03 tháng 02 năm 2023), Xây dựng (Văn bản số 284/BXD-HĐXD ngày 01 tháng 02 năm 2023), Giao thông vận tải (Văn bản số 1080/BGTVT-CQLXD ngày 08 tháng 02 năm 2023), Tư pháp (Văn bản số 290/BTP-PLDSKT ngày 03 tháng 02 năm 2023) về việc Báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tiếp thu ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện theo ý kiến kết luận tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà;
- VPCP: BTCN, PCN
Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: V
T, CN (2). Hong (   b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản