556915

Công văn 1218/VPCP-QHQT về tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động về ngoại giao kinh tế năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành

556915
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1218/VPCP-QHQT về tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động về ngoại giao kinh tế năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1218/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 27/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1218/VPCP-QHQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 27/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1218/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội nghị triển khai CTHĐ của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Quản lý v
n Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại các văn bản số 617/TTr-BNG-THKT và 618/BC-BNG-THKT ngày 17 tháng 02 năm 2023 về tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023 (Hội nghị), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Ngoại giao tại các văn bản nêu trên về việc tổ chức Hội nghị, dự kiến trong khoảng từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 3 năm 2023 tại Trụ sở Chính phủ (thời gian cụ thể thông báo sau).

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ về nội dung, chương trình, danh sách đại biểu mời tham dự, kịch bản điều hành và kiến nghị phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị như đề nghị tại văn bản số 617/TTr-BNG-THKT ngày 17 tháng 02 năm 2023, gửi về Bộ Ngoại giao để tổng hợp trước ngày 05 tháng 3 năm 2023.

4. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao gửi giấy mời và bảo đảm công tác lễ tân, hậu cần phục vụ Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm v/b số 617, 618);
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Cao Huy, các Vụ: TH, KTTH, Cục QT, Trung tâm tin học, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). HĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản