380667

Công văn 1191/GSQL-GQ2 năm 2018 về vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

380667
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1191/GSQL-GQ2 năm 2018 về vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1191/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 23/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1191/GSQL-GQ2
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 23/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1191/GSQL-GQ2
V/v thực hiện thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH FUJI XEROX Hải Phòng.
(Số 1 đường s 9, KĐT, CN và DV VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, Hải Phòng)

Trả lời công văn số IEM09042018/PM-FXHP của Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng về việc hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với việc xuất khẩu nguyên liệu để bảo hành sản phẩm

Do Công ty nêu chưa rõ vấn đề, không gửi kèm hồ sơ cụ thể, nên Cục Giám sát quản lý về hải quan không đủ cơ sở để hướng dẫn Công ty thực hiện. Tuy nhiên, về thủ tục hải quan đối với hàng hóa để bảo hành, sửa chữa thì Công ty tham khảo Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 để nghiên cứu, áp dụng. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn.

2. Đối với việc thực hiện thanh lý hàng hóa của DNCX

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, khi Công ty nộp văn bản đề nghị thanh lý đến cơ quan hải quan và đã được cơ quan hải quan tiếp nhận thì Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục thanh lý tương ứng với từng hình thức thanh lý đã được hướng dẫn tại Điều này. Do đó, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện.

3. Đối với việc chuyển đổi Mục đích sử dụng

Khi phát sinh trường hợp thay đổi Mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

4. Về việc xác nhận xuất xứ của sản phẩm do Công ty sản xuất từ các nguồn nguyên liệu mua từ nước ngoài và mua từ nội địa đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) trả lời Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ
2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản