463295

Công văn 04/TANDTC-TH năm 2020 về phối hợp tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

463295
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 04/TANDTC-TH năm 2020 về phối hợp tăng cường biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 04/TANDTC-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Trí Tuệ
Ngày ban hành: 08/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 04/TANDTC-TH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
Người ký: Nguyễn Trí Tuệ
Ngày ban hành: 08/01/2021
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 04/TANDTC-TH
V/v phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phối hợp thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Chỉ thị, Nghị quyết của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của các Tòa án, trong đó có nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự nói chung và các vụ án về tội phạm giết người nói riêng.

2. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời các vụ án hình sự về tội phạm giết người, đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, coi thường pháp luật; kiên quyết khởi tố để yêu cầu điều tra nếu phát hiện tội phạm hoặc người phạm tội mới.

3. Lựa chọn những vụ án trọng điểm để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là các vụ án gây bức xúc dư luận xã hội, có tính chất chuyên nghiệp do băng nhóm, đối tượng côn đồ gây ra nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

4. Tăng cường tuyên truyền và làm tốt công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án góp phần hàn gắn những rạn nứt, ngăn ngừa các tranh chấp giữa các đương sự; nâng cao ý thức pháp luật của người dân; giữ gìn ổn định trật tự xã hội, tạo sự đồng thuận và xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân nhằm hạn chế những mâu thuẫn, tranh chấp là nguy cơ phát sinh tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của con người.

5. Các Tòa án nhân dân cấp huyện khẩn trương phối hợp với các Trung tâm đang quân lý người nghiện tổ chức các phiên họp để xem xét, giải quyết các hồ sơ đủ điều kiện để đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhằm ngăn ngừa tội phạm giết người, tội phạm cố ý gây thương tích do người sử dụng ma túy gây ra.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Tòa án quân sự trung ương, các Tòa án nhân dân cấp cao và Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện cho phù hợp và định kỳ hàng năm (trước ngày 30/11) báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổng hợp) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao để được hướng dẫn (Đồng chí Cao Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng Phòng Thống kê - Tổng hợp, số điện thoại 0916.756.863).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC(để ph/h);
- Ban Chỉ đạo 138/CP (Văn phòng, BCA);
- Lưu: VT, Vụ TH-TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản