Công văn số 1910TCT/PCCS về việc sản xuất bao bì, đóng thùng gỗ, nguyên liệu dùng cho sản xuất chủ yếu là gỗ tạp mua của cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn, chứng từ mua là giấy viết tay, do đó không có cơ sở để khấu trừ thuế GTGT đầu vào do Bộ tài chính ban hành - LawNet

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Date | jsonDate}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Lĩnh vực: {{ m.TitleVN }} Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

Mục lục

  • {{m.Name}}
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn số 1910TCT/PCCS về việc sản xuất bao bì, đóng thùng gỗ, nguyên liệu dùng cho sản xuất chủ yếu là gỗ tạp mua của cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn, chứng từ mua là giấy viết tay, do đó không có cơ sở để khấu trừ thuế GTGT đầu vào do Bộ tài chính ban hành - LawNet Để xử lý:
Tư vấn liên quan
Tin tức Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật
Phân tích chính sách Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật
Bình luận Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật
Án lệ Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật