Công văn số 2140TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc trả lời công văn 1851CT/DN1 ngày 03/6/2005 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về chính sách thuế của Công ty Siemens AG - LawNet

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Date | jsonDate}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Lĩnh vực: {{ m.TitleVN }} Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

Mục lục

  • {{m.Name}}
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn số 2140TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc trả lời công văn 1851CT/DN1 ngày 03/6/2005 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về chính sách thuế của Công ty Siemens AG - LawNet Để xử lý:
Tư vấn liên quan
Tin tức Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật
Phân tích chính sách Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật
Bình luận Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật
Án lệ Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật