Quyết định 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp kèm theo Quyết định 62/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành - LawNet

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Date | jsonDate}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Lĩnh vực: {{ m.TitleVN }} Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

Mục lục

  • {{m.Name}}
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp kèm theo Quyết định 62/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành - LawNet Để xử lý:
Tư vấn liên quan
Tin tức Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật
Phân tích chính sách Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật
Bình luận Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật
Án lệ Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật