Chỉ thị 04/2005/CT-UBNDT Về việc triển khai các ứng dụng Trung tâm tích hợp dữ liệu và phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 do UỶ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành - LawNet

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Date | jsonDate}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Lĩnh vực: {{ m.TitleVN }} Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

Mục lục

  • {{m.Name}}
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 04/2005/CT-UBNDT Về việc triển khai các ứng dụng Trung tâm tích hợp dữ liệu và phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112 do UỶ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành - LawNet Để xử lý:
Tư vấn liên quan
Tin tức Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật
Phân tích chính sách Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật
Bình luận Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật
Án lệ Về
{{News_Subject}}
Đang cập nhật