5 phương thức gửi báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Xin cho hỏi có mấy phương thức gửi báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông? - Tân Tiến (Khánh Hòa)

5 phương thức gửi báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

5 phương thức gửi báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông (Hình từ internet)

Về vấn đề này, LawNet giải đáp như sau:

1. Các phương thức gửi báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Theo Điều 8 Thông tư 02/2023/TT-BTTTT quy định báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Gửi qua Hệ thống thư điện tử.

- Gửi qua Fax.

- Gửi trực tiếp.

- Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Căn cứ Điều 7 Thông tư 02/2023/TT-BTTTT quy định báo cáo định kỳ được gửi bằng một trong các hình thức theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Báo cáo bằng văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị và gửi kèm file dưới hình thức định dạng word, excel hoặc hình thức khác theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật ban hành chế độ báo cáo định kỳ.

- Báo cáo bằng văn bản giấy có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức chưa kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Cụ thể tại Điều 9 Thông tư 02/2023/TT-BTTTT quy định danh mục báo cáo định kỳ (các chế độ báo cáo định kỳ) thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành theo thẩm quyền quy định Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện phải được công bố, công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy trình sau:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm rà soát, xây dựng đề nghị công bố danh mục báo cáo định kỳ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật được phân công chủ trì soạn thảo.

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành, cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi đề nghị công bố danh mục quy định chế độ báo cáo đến Văn phòng Bộ (theo mẫu số 01 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BTTTT). Nội dung công bố gồm:

+ Tên báo cáo;

+ Đối tượng thực hiện báo cáo;

+ Cơ quan nhận báo cáo;

+ Tần suất thực hiện báo cáo;

+ Văn bản quy định chế độ báo cáo.

Mẫu số 01

- Văn phòng Bộ rà soát, tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký Quyết định công bố (theo mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BTTTT) chậm nhất là 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo định kỳ có hiệu lực thi hành.

Mẫu số 02

- Trung tâm Thông tin có trách nhiệm đăng tải, cập nhật và duy trì danh mục chế độ báo cáo định kỳ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Căn cứ theo Điều 10 Thông tư 02/2023/TT-BTTTT quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông như sau:

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các đối tượng liên quan có trách nhiệm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, tiến tới thực hiện báo cáo điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các đối tượng thực hiện báo cáo.

- Giá trị pháp lý của báo cáo điện tử và việc sử dụng chữ ký điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hồ Quốc Tuấn

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

152 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;