Khoa học công nghệ
 • Thêm nhiều tiêu chuẩn để được công nhận nhà khoa học đầu ngành
 • Thêm nhiều tiêu chuẩn để được công nhận nhà khoa học đầu ngành
 • 15:28, 03/03/2020
 • Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KHCN và Nghị định 87/2014/NĐ-CP về thu hút cá nhân hoạt động KHCN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KHCN tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2020.
 • Một số điểm nổi bật trong Luật Khoa học và Công nghệ 2013
 • Một số điểm nổi bật trong Luật Khoa học và Công nghệ 2013
 • 08:45, 12/10/2013
 • Luật Khoa học và Công nghệ 2013 (được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2013) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Nhiều vấn đề mới trong Luật thể hiện quan điểm đổi mới toàn diện cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 20 – NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về phát triển Khoa học và Công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Một số nội dung mới liên quan trực tiếp đến các hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ (R&D), chuyển giao, ứng dụng công nghệ đã được đề cập trong Luật, đó là:
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;