Hệ thống văn bản pháp luật trong giáo dục mầm non mới nhất

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu đến Quý thành viên toàn bộ văn bản trong lĩnh vực Giáo dục mầm non mới nhất tính đến thời điểm hiện tại đang còn hiệu lực.

Hệ thống văn bản pháp luật trong giáo dục mầm non mới nhất

Hệ thống văn bản pháp luật trong giáo dục mầm non mới nhất (Hình minh họa)

 Hệ thống văn bản pháp luật trong giáo dục mầm non mới nhất

LUẬT

 1. Luật giáo dục 2019

NGHỊ ĐỊNH

 1. Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non

 2. Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

 3. Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

 4. Nghị định 06/2018/NĐ-CP chính sách hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo chính sách giáo viên mầm non

 5. Nghị định 80/2017/NĐ-CP môi trường giáo dục an toàn lành mạnh chống bạo lực học đường

 6. Nghị định 57/2017/NĐ-CP chính sách ưu tiên tuyển sinh hỗ trợ học tập trẻ mẫu giáo học sinh

 7. Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp hàng tháng giáo viên mầm non làm việc trước 1995

 8. Nghị định 113/2015/NĐ-CP phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

 9. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 -2021

 10. Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP chính sách nhà giáo

 11. Nghị định 54/2011/NĐ-CP chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

 12. Nghị định 69/2008/NĐ-CP chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

 13. Nghị định 61/2006/NĐ-CP chính sách đối với nhà giáo cán bộ ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn

THÔNG TƯ

 1. Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 2. Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh trình độ đại học ngành Giáo dục Mầm non

 3. Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non tiểu học trung học phổ thông

 4. Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn Nghị định hợp tác đầu tư nước ngoài trong giáo dục

 5. Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung cấp

 6. Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

 7. Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non phổ thông

 8. Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo giảng dạy trong cơ sở công lập

 9. Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

 10. Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

 11. Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục

 12. Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường mầm non

 13. Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 14. Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT tổ chức trường mầm non tư thục

 15. Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục

 16. Thông tư 36/2018/TT-BTC lập dự toán quản lý kinh phí đào tạo cán bộ công chức

 17. Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật

 18. Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH ngành nghề học nặng nhọc độc hại nguy hiểm trình độ trung cấp

 19. Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhà giáo trình độ sơ cấp

 20. Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT thi thăng hạng chức danh giáo viên mầm non

 21. Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT xét thăng hạng giáo viên mầm non phổ thông công lập

 22. Thông tư 21/2017/TT-BGDĐT bồi dưỡng tập huấn qua mạng cho giáo viên nhân viên cán bộ giáo dục

 23. Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT tiêu chuẩn điều kiện thi thăng hạng nghề nghiệp giáo viên mầm non

 24. Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn 113/2015/NĐ-CP phụ cấp đặc thù ưu đãi nặng nhọc độc hại đối với nhà giáo

 25. Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hằng tháng Nghị định 55/2016/NĐ-CP

 26. Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đào tạo qua mạng

 27. Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

 28. Thông tư 40/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

 29. Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH đào tạo trình độ sơ cấp

 30. Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH thủ tục chế độ ưu đãi GDĐT đối với người có công và con của họ

 31. Thông tư 13/2015/BGDĐT Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục

 32. Thông tư 09/2015/BGDĐT sửa đổi Điều lệ trường mầm non

 33. Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT quản lý sử dụng xuất bản phẩm tham khảo mầm non phổ thông

 34. Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam

 35. Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Danh mục Đồ dùng Thiết bị dạy học giáo dục mầm non

 36. Thông tư 10/2013/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên

 37. Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

 38. Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT danh mục thiết bị đồ chơi ngoài trời cho giáo dục

 39. Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

 40. Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức hoạt động của trường mầm non dân lập

 41. Thông tư 07/2012/TT-BGDĐT hồ sơ xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, ưu tú

 42. Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non

 43. Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT chế độ làm việc giáo viên mầm non

 44. Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

 45. Thông tư 16/2011/TT-BGDĐT trang bị quản lý đồ chơi trẻ em trong nhà trường

 46. Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Điều lệ Trường mầm non

 47. Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

 48. Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp

 49. Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

 50. Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

 51. Thông tư 39/2009/TT-BGDĐT giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

 52. Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT chương trình giáo dục mầm non

 53. Thông tư 11/2009/TT-BGDĐT trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập

 54. Thông tư 14/2007/TT-BTC hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trường học

 55. Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ sở giáo dục công lập

 56. Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT hướng dẫn định mức biên chế, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường trung học

 57. Thông tư 22/2004/TT-BGDĐT hướng dẫn loại hình giáo viên, cán bộ, nhân viên trường phổ thông

 58. Thông tư 42/2001/TT-BGDĐT hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen, Cờ thi đua

 59. Thông tư 39/1999/TT-BGD&ĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/1999/QĐ-TTG về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới của ngành giáo dục

 60. Thông tư 36/1999/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ ngành giáo dục và đào tạo

 61. Thông tư 73/1998/TT-BTC về chế độ quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu

 62. Thông tư 26-TT thực hiện ngày Nhà giáo Việt Nam

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 1. Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV tiêu chuẩn chức danh nhân viên hỗ trợ giáo dục người người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập

 2. Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT công tác y tế trường học

 3. Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC sửa đổi Thông tư liên tịch 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

 4. Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 86/2015/NĐ-CP

 5. Thông tư 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

 6. Thông tư 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

 7. Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

 8. Thông tư 04/2015/BGDĐT-BTC bồi hoàn học bổng chi phí đào tạo hướng dẫn Nghị định 143/2013/NĐ-CP

 9.  Thông tư 35/2014/BGDĐT-BTC hỗ trợ chi phí học tập dân tộc thiểu số hướng dẫn 66/2013/QĐ-TTg

 10. Thông tư 125/2014/BTC-BGDĐT nội dung mức chi hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

 11. Thông tư 35/2013/BGDDT-BNV-BTC chính sách giáo viên vùng đặc biệt khó khăn Nghị định 61/2006/NĐ-CP

 12. Thông tư 07/2013/BGDĐT-BNV-BTC trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo

 13. Thông tư 28/2012/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hỗ trợ đóng BHXH giáo viên mầm non chưa đủ điều kiện hưởng hưu trí

 14. Thông tư 68/2011/BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo Nghị định 54/2011/NĐ-CP

 15. Thông tư 26/2011/BGDĐT-BKHCN-BYT tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường học

 16. Thông tư 30/2010/BGDĐT-BTP phối hợp thực hiện phổ

 17. Thông tư 06/2007/BGDĐT-BNV-BTC chính sách nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục

 18. Thông tư 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC học bổng chính sách xã hội học sinh viên là người dân tộc thiểu ...

 19. Thông tư 46/2001/BTC-BGDĐT quản lý thu chi học phí không chính quy trường công lập

CHỈ THỊ

 1. Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT 2019 về nhiệm vụ năm học 2019-2020

 2. Chỉ thị 993/CT-BGDĐT 2019 phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục

 3. Chỉ thị 138/CT-BGDĐT 2019 tình trạng lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường

 4. Chỉ thị 4316/CT-BGDĐT 2018 công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục

 5. Chỉ thị 3575/CT-BGDĐT năm 2014 tăng cường thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

 6. Chỉ thị 8077/CT-BGDĐT tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

VĂN BẢN KHÁC

 1. Kế hoạch 588/KH-BGDĐT 2019 phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non

 2. Kế hoạch 417/KH-BGDĐT 2019 công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học

 

Lê Hải

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
4358 lượt xem
 • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 7302 2286
  E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;