Danh mục văn bản mới (từ ngày 09/4- 15/4/2022)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 09/4- 15/4/2022.

Danh mục văn bản mới (từ ngày 09/4- 15/4/2022)

 Xem Văn Bản mớiBấm vào đây
 Xem Công văn mớiBấm vào đây
 Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mớiBấm vào đây
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (08/04/2022) Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022
2. (07/04/2022) Công văn 1024/UBND-KT năm 2022 về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản do thành phố Hà Nội ban hành
Tài nguyên
1. (13/04/2022) Dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022
Môi trường
1. (13/04/2022) Quyết định 456/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang” sử dụng vốn vay Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (13/04/2022) Quyết định 450/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (12/04/2022) Chỉ thị 4/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022 do tỉnh Gia Lai ban hành
4. (09/04/2022) Công văn 308/TTg-QHQT năm 2022 phê duyệt Đề xuất Dự án “Cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại 2 - Hợp phần tỉnh Đắk Nông”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (09/04/2022) Công văn 309/TTg-QHQT năm 2022 phê duyệt Đề xuất Dự án “Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (08/04/2022) Chỉ thị 02/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (07/04/2022) Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (13/04/2022) Quyết định 1303/QĐ-BNN-TCLN năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (10/04/2022) Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
Quốc phòng
1. (08/04/2022) Dự thảo Thông tư Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (14/04/2022) Nghị định 26/2022/NĐ-CP về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam
Tài chính
1. (14/04/2022) Quyết định 460/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/04/2022) Quyết định 296/QĐ-BNV năm 2022 về công nhận Điều lệ Quỹ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Hoa Mặt trời do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (13/04/2022) Công văn 1272/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa tạm nhập để gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (13/04/2022) Quyết định 455/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (12/04/2022) Nghị quyết 53/NQ-CP năm 2022 về thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 do Chính phủ ban hành
6. (12/04/2022) Công văn 1949-CV/BNCTW năm 2022 về kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ban Nội chính Trung ương ban hành
7. (12/04/2022) Công văn 1260/TCHQ-TXNK năm 2022 về phân loại Cụm cánh tản nhiệt làm mát biến thế do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (10/04/2022) Công điện 310/CĐ-TTg năm 2022 về phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ điện
9. (10/04/2022) Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2022 về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Chính phủ ban hành
10. (09/04/2022) Công văn 309/TTg-QHQT năm 2022 phê duyệt Đề xuất Dự án “Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (08/04/2022) Công điện 307/CĐ-TTg năm 2022 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ điện
12. (08/04/2022) Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2022 về thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
13. (08/04/2022) Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022
14. (07/04/2022) Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (14/04/2022) Công văn 932/BHXH-TT năm 2022 về truyền thông không nên nhận bảo hiểm xã hội một lần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (08/04/2022) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
Y tế - dược
1. (14/04/2022) Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2022 về vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Chính phủ ban hành
2. (13/04/2022) Công văn 1848/BYT-DP năm 2022 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (13/04/2022) Công văn 1094/UBND-VX năm 2022 về điều chỉnh số ngày chấp nhận kết quả dương tính quy trình khai báo F0 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (08/04/2022) Công văn 1054/SGDĐT-CTTT năm 2022 triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em và học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi trong ngành giáo dục do Sở Giáo dục và Đào thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (08/04/2022) Công văn 930/SGDĐT-CTTT-KHCN năm 2022 về cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục, sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
6. (08/04/2022) Dự thảo Thông tư Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (08/04/2022) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
8. (08/04/2022) Công văn 1815/BYT-CNTT năm 2022 về chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (13/04/2022) Công văn 1272/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa tạm nhập để gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (13/04/2022) Dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022
3. (08/04/2022) Công văn 2173/VPCP-CN năm 2022 về triển khai thu phí điện tử không dừng tại các dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (08/04/2022) Công văn 14480/CTHN-TTHT năm 2022 về hỏi đáp thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (07/04/2022) Công văn 1024/UBND-KT năm 2022 về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản do thành phố Hà Nội ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (13/04/2022) Dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022
2. (08/04/2022) Công văn 3231/BTC-TCDN năm 2022 về Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tài chính ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (14/04/2022) Công văn 3603/BGTVT-CQLXD năm 2022 về triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (13/04/2022) Thông báo 142/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp chuẩn bị báo cáo về chủ trương đầu tư 03 dự án đường bộ cao tốc: Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Biên Hòa-Vũng Tàu, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng
3. (13/04/2022) Quyết định 456/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Tuyên Quang” sử dụng vốn vay Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (12/04/2022) Nghị quyết 54/NQ-CP năm 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành
5. (12/04/2022) Quyết định 8/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
6. (12/04/2022) Công văn 1846/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
7. (08/04/2022) Công văn 2185/VPCP-KTTH năm 2022 về tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (08/04/2022) Nghị quyết 50/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022
9. (07/04/2022) Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10. (07/04/2022) Thông báo 105/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (06/04/2022) Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Lao động
1. (12/04/2022) Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
2. (05/04/2022) Quyết định 317/QĐ-LĐTBXH năm 2022 về Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (12/04/2022) Công văn 1385/BGDĐT-KHTC năm 2022 về đề nghị rà soát số liệu Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (12/04/2022) Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
3. (08/04/2022) Công văn 930/SGDĐT-CTTT-KHCN năm 2022 về cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục, sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
4. (08/04/2022) Công văn 1052/UBND-KGVX năm 2022 về cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục do Thành phố Hà Nội ban hành
5. (06/04/2022) Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Giao thông, vận tải
1. (14/04/2022) Công văn 3603/BGTVT-CQLXD năm 2022 về triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (13/04/2022) Thông báo 142/TB-BGTVT năm 2022 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp chuẩn bị báo cáo về chủ trương đầu tư 03 dự án đường bộ cao tốc: Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Biên Hòa-Vũng Tàu, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng
3. (08/04/2022) Công văn 2173/VPCP-CN năm 2022 về triển khai thu phí điện tử không dừng tại các dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/04/2022) Thông báo 105/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (14/04/2022) Quyết định 461/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/04/2022) Quyết định 462/QĐ-TTg năm 2022 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (14/04/2022) Quyết định 463/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (13/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
5. (13/04/2022) Quyết định 451/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (09/04/2022) Công văn 308/TTg-QHQT năm 2022 phê duyệt Đề xuất Dự án “Cải thiện môi trường đô thị các thành phố loại 2 - Hợp phần tỉnh Đắk Nông”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (09/04/2022) Công văn 309/TTg-QHQT năm 2022 phê duyệt Đề xuất Dự án “Hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Bưu chính, viễn thông
1. (13/04/2022) Quyết định 487/QĐ-BGTVT năm 2022 về Kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2022-2025
2. (12/04/2022) Nghị định 25/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (08/04/2022) Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu” do Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam tài trợ cho Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Hình sự
1. (31/03/2022) Hướng dẫn 23/HD-VKSTC năm 2022 về kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Thi hành án
1. (31/03/2022) Hướng dẫn 23/HD-VKSTC năm 2022 về kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (05/04/2022) Quyết định 317/QĐ-LĐTBXH năm 2022 về Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (13/04/2022) Công văn 1074/UBND-NC hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (14/04/2022) Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
2. (14/04/2022) Công văn 47/TANDTC-HTQT năm 2022 về phối hợp giữa Tòa án với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (13/04/2022) Quyết định 487/QĐ-BGTVT năm 2022 về Kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2022-2025
4. (13/04/2022) Quyết định 1303/QĐ-BNN-TCLN năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5. (12/04/2022) Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
6. (12/04/2022) Quyết định 968/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
7. (10/04/2022) Quyết định 547/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
Văn thư, lưu trữ
1. (08/04/2022) Quyết định 531/QĐ-BTC năm 2022 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ lưu trữ tài liệu của cơ quan Bộ Tài chính
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (14/04/2022) Nghị định 26/2022/NĐ-CP về viên chức Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam
2. (08/04/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, thị trấn; quy định áp dụng Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, thi trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3. (04/04/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã do thành phố Hà Nội ban hành
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (13/04/2022) Công văn 1250/VKSTC-V16 năm 2022 về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (12/04/2022) Quyết định 448/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 03 năm giai đoạn 2022-2024 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
172 lượt xem
Focus
Notable documents of Vietnam in the previous week (from May 22 to May 28, 2023)

Promulgation of the Circular on amendments to regulations on issuance of certificates of land use rights; maximum interest rates of deposits in Vietnam ...

Vietnam to phase out low-efficiency equipment

This is a content of Decision No.

9 standards of fixed asset identification; requirements for facilities providing training and advanced training in ethnic minority languages; etc., are ...

  • Address: 19 Nguyen Gia Thieu, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City
    Phone: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Parent company: THU VIEN PHAP LUAT Ltd.
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu - Tel. 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, HCM City;