Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 10/10-16/10/2022)

Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 10/10-16/10/2022)
Võ Ngọc Nhi

Bổ sung hình thức nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận GMP, điều kiện sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập ngành công thương,.. là những nội dung sẽ có trong văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 10/10 - 16/10/2022)

1. Bổ sung hình thức nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận GMP

Chính phủ ban hành Nghị định 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 sửa đổi Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thú y.

Theo đó, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP) như sau:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận GMP tới Cục Thú y theo một trong các hình thức: trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Cục Thú y thẩm định hồ sơ hoặc có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ không đạt yêu cầu;
 

(So với Nghị định 35/2016/NĐ-CP, bổ sung hình thức gửi hồ sơ đăng ký giấy chứng nhận GMP bằng hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính)

- Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra GMP, đồng thời thông báo lịch kiểm tra cho cơ sở và tiến hành kiểm tra;

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nếu cơ sở đạt yêu cầu Cục Thú y cấp Giấy chứng nhận GMP, nếu cơ sở không đạt yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không đạt yêu cầu.

Nghị định 80/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

2. Điều kiện sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập ngành công thương

Ngày 10/10/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 16/2022/TT-BCT về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

Theo đó, điều kiện sáp nhập, hợp nhất ĐVSN công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương như sau:

(1) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương được sáp nhập, hợp nhất khi không đáp ứng được một trong các điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

(2) Có điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng quy định về số lượng người làm việc tối thiểu quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

(3) Việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo không làm giảm mức độ tự chủ về tài chính hiện có của đơn vị;

Trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính ở các mức độ khác nhau thì mức độ tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sáp nhập, hợp nhất sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

(4) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương ở nước ngoài:

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện (1), (2), (3) cần đảm bảo phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước sở tại về việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem thêm tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

Thông tư 16/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 28/11/2022.

3. Điểm mới trong hồ sơ đăng ký vận tải thủy hành khách cố định từ bờ ra đảo

Thông tư 24/2022/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày sửa đổi Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Theo đó, hồ sơ đăng ký vận tải hành khách cố định tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, gồm:

(1) Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 16/2013/TT-BGTVT;

(2) Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến cho phương tiện vào đón, trả hành khách;

(3) Các bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp, bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có nội dung ngành nghề vận tải hành khách đường thủy;

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện còn hiệu lực và phù hợp với tuyến hoạt động.

(So với Thông tư 16/2013/TT-BGTVT, không còn quy định bản sao chứng thực thay vào đó bổ sung trường hợp bản sao điện tử có giá trị pháp lý)

Thông tư 24/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/12/2022.

4. Hướng dẫn chuyển tiếp về tiêu chuẩn CDNN viên chức ngành KH&CN

Thông tư 14/2022/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành ngày 11/10/2022 sửa đổi Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV về mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) đã được sửa đổi theo Thông tư 01/2020/TT-BKHCN .

Theo đó, quy định chuyển tiếp về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN như sau:

- Viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN tại các ĐVSN công lập trước ngày 12/12/2022:

Được xác định là đã đáp ứng quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN

- Viên chức có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN trước ngày 30/6/2022 theo Nghị định 89/2021/NĐ-CP:

Được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN;

Được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN tại Thông tư 14/2022/TT-BKHCN.

- Các cơ quan, tổ chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án, kế hoạch tuyển dụng viên chức (thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào viên chức), thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 12/12/2022 thì:

Được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt và các quy định tại Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV và Thông tư 01/2020/TT-BKHCN .

Xem chi tiết tại Thông tư 14/2022/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 12/12/2022.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY


Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn
380 lượt xem
Liên quan Văn bản
Tiêu điểm
Các trường hợp được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký

Cho tôi hỏi các trường hợp nào thì được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký? - Minh Tuấn (Trà Vinh)

Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Các trường hợp nào được tăng hoặc giảm vốn điều lệ với công ty TNHH hai thành viên trở lên? - Tấn Trường (TPHCM)

Nội dung Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Nội vụ

Năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ thanh tra những lĩnh vực nào? Thời gian thực hiện các cuộc thanh tra là khi nào? – Hải Lý (TPHCM)

  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;