Danh mục văn bản mới (từ 12/01 - 18/01/2019)

Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu Danh mục văn bản mới ban hành được cập nhật từ ngày 12/01 - 18/01/2019.

DANH MỤC VĂN BẢN MỚI (TỪ NGÀY 12/01 - 18/01)

 
Xem Văn Bản mới, Bấm vào đây
Xem Công văn mới, Bấm vào đây
Xem Tiêu Chuẩn Việt Nam mới, Bấm vào đây
Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Đất đai
1. (15/01/2019) Công văn 407/VPCP-NN năm 2019 về Đề án “Thí điểm tích tụ, tập trung đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung" do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/01/2019) Công văn 53/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (11/01/2019) Công văn 301/VPCP-NN năm 2019 về miễn, giảm tiền thuê đất Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Victory do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (07/01/2019) Quyết định 47/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (05/01/2019) Công văn 98/VPCP-NN năm 2019 về phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (28/12/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
7. (28/12/2018) Quyết định 4009/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ
8. (28/12/2018) Công văn 85722/CT-TTHT năm 2018 về chi phí tiền thuê đất trong quá trình đầu tư xây dựng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (28/12/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
10. (28/12/2018) Quyết định 51/2018/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ đo đạc bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Tài nguyên
1. (08/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biến đổi đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019
2. (08/01/2019) Công văn 205/VPCP-CN năm 2019 về bổ sung mỏ cao lanh - fenspat tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch và bổ sung vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (28/12/2018) Quyết định 3081/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4. (28/12/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
5. (26/12/2018) Thông tư 28/2018/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (26/12/2018) Thông tư 31/2018/TT-BTNMT về nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (26/12/2018) Thông tư 32/2018/TT-BTNMT về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (26/12/2018) Thông tư 34/2018/TT-BTNMT quy định về phân loại và yêu cầu trong thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Môi trường
1. (07/01/2019) Công văn 182/VPCP-NN năm 2019 về Đề án điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (28/12/2018) Thông tư 35/2018/TT-BTNMT về tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (27/12/2018) Quyết định 46/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (26/12/2018) Thông tư 33/2018/TT-BTNMT quy định về quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
5. (26/12/2018) Thông tư 30/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (26/12/2018) Thông tư 32/2018/TT-BTNMT về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (09/12/2018) Công điện 58/CĐ-TW năm 2018 về chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành
Nông nghiệp, nông thôn
1. (15/01/2019) Công văn 407/VPCP-NN năm 2019 về Đề án “Thí điểm tích tụ, tập trung đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung" do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/01/2019) Thông báo 19/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội thảo toàn quốc “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới” do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/01/2019) Công văn 98/VPCP-NN năm 2019 về phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (05/01/2019) Quyết định 16/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020
5. (05/01/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND về tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
6. (05/01/2019) Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (05/01/2019) Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (28/12/2018) Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
9. (28/12/2018) Quyết định 3372/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
10. (28/12/2018) Thông tư 41/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11. (27/12/2018) Công văn 10211/BNN-KHCN năm 2018 về đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (27/12/2018) Công văn 10209/BNN-KHCN năm 2018 về đề nghị công bố 03 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
13. (25/12/2018) Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
14. (20/12/2018) Quyết định 53/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do tỉnh Hà Nam ban hành
15. (13/12/2018) Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 161/2011/NQ-HĐND về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2020
16. (13/12/2018) Nghị quyết 124/2018/NQ-HĐND bãi bỏ quy định tại Điều 1, Nghị quyết 151/2015/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020
17. (10/12/2018) Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND về phê duyệt định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020
18. (08/12/2018) Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020
19. (15/11/2018) Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (15/11/2018) Thông tư 24/2018/TT-BNNPTNT quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
21. (15/11/2018) Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Trật tự an toàn xã hội
1. (13/01/2019) Công văn 339/VPCP-NC năm 2019 về nhân viên an ninh hàng không sân bay Nội Bài bị hành hung do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/01/2019) Thông báo 11/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với tỉnh An Giang về kiểm tra tình hình an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (03/01/2019) Kế hoạch 01/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành
4. (29/12/2018) Quyết định 76/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (26/12/2018) Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp, giải pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (19/12/2018) Nghị quyết 218/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 127/2015/NQ-HĐND do thành phố Đà Nẵng ban hành
7. (14/12/2018) Thông tư 122/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
An ninh quốc gia
1. (11/01/2019) Công văn 321/VPCP-V.I năm 2019 về xác minh nội dung phản ánh của Báo Tiền phong về tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/12/2018) Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND về xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh
Quốc phòng
1. (10/01/2019) Thông tư 03/2019/TT-BQP quy định về công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng
2. (07/01/2019) Thông tư 02/2019/TT-BQP quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngoại giao, điều ước quốc tế
1. (10/01/2019) Công văn 288/VPCP-QHQT năm 2019 về nâng cấp quan hệ ASEAN-EU lên Đối tác chiến lược do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/01/2019) Công văn 166/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển nhượng xe của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (04/01/2019) Quyết định 31/QĐ-TCHQ năm 2019 về Sổ tay nghiệp vụ Lễ tân đối ngoại của Tổng cục Hải quan
Tài chính
1. (15/01/2019) Quyết định 80/QĐ-BTP về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (15/01/2019) Công văn 371/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (15/01/2019) Công văn 372/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (11/01/2019) Công văn 301/VPCP-NN năm 2019 về miễn, giảm tiền thuê đất Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Victory do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (10/01/2019) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2019 công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
6. (10/01/2019) Công văn 271/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng encoder do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (09/01/2019) Công văn 221/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và xử lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (08/01/2019) Công văn 202/TCHQ-TXNK năm 2019 trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (08/01/2019) Công văn 204/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (08/01/2019) Công văn 206/TCHQ-GSQL năm 2019 về nộp giấy phép trong bộ hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (08/01/2019) Công văn 123/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162 bổ sung do Cục Quản lý Dược ban hành
12. (08/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về mức thu tiền sử dụng khu vực biến đổi đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019
13. (07/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nam Định
14. (07/01/2019) Công văn 165/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục tạm nhập, tái xuất, chính sách thuế đối với tàu chở dầu/hóa chất chuyên dụng được thuê trần của nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (07/01/2019) Công văn 166/TCHQ-GSQL năm 2019 về chuyển nhượng xe của đối tượng ưu đãi, miễn trừ do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (07/01/2019) Công văn 173/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Dao cắt kim loại để gia công làm nắp lon thiếc hộp; đựng sữa do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (07/01/2019) Công văn 178/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Đầu cáp kết nối tín hiệu vào/ra" do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (07/01/2019) Quyết định 18/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
19. (07/01/2019) Công văn 180/TCHQ-TXNK về áp dụng mức thuế nhập khẩu năm 2019 do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (05/01/2019) Công văn 98/VPCP-NN năm 2019 về phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đối với quỹ đất nông nghiệp dành cho công ích và quỹ đất chưa sử dụng của Ủy ban nhân dân cấp xã trên phạm vi cả nước do Văn phòng Chính phủ ban hành
21. (05/01/2019) Công văn 150/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (05/01/2019) Công văn 153/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Máy sấy quần áo, vải dệt" do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (05/01/2019) Công văn 138/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc phân loại đối với mặt hàng “đầu bình xịt bằng sắt có gắn vòi” do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (04/01/2019) Công văn 121/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra, xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
25. (04/01/2019) Quyết định 05/QĐ-BNV năm 2019 về cấp Giấp phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
26. (04/01/2019) Quyết định 31/QĐ-TCHQ năm 2019 về Sổ tay nghiệp vụ Lễ tân đối ngoại của Tổng cục Hải quan
27. (04/01/2019) Công văn 48/QLD-KD năm 2019 về nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực do Cục Quản lý Dược ban hành
28. (03/01/2019) Công văn 53/TCHQ-GSQL năm 2019 về vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
29. (03/01/2019) Công văn 63/TCHQ-GSQL năm 2019 về áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
30. (03/01/2019) Công văn 80/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
31. (03/01/2019) Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
32. (03/01/2019) Công văn 61/TCHQ-GSQL năm 2019 về vướng mắc khai báo trên C/O Hàn Quốc cấp do Tổng cục Hải quan ban hành
33. (03/01/2019) Công văn 60/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
34. (02/01/2019) Quyết định 12/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
35. (02/01/2019) Công văn 35/TCHQ-GSQL năm 2019 về khai báo thông tin trên Hệ thống Emanifest do Tổng cục Hải quan ban hành
36. (02/01/2019) Công văn 34/TCHQ-PC năm 2019 về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu theo thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
37. (02/01/2019) Công văn 42/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
38. (01/01/2019) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tập trung mọi nỗ lực, nâng cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
39. (31/12/2018) Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đơn giá thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
40. (31/12/2018) Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đơn giá thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
41. (28/12/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
42. (28/12/2018) Công văn 85735/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử đối với hoạt động xuất khẩu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
43. (28/12/2018) Quyết định 2665/QĐ-BHXH năm 2018 công bố công khai dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
44. (28/12/2018) Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
45. (28/12/2018) Quyết định 3084/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
46. (28/12/2018) Quyết định 51/2018/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ đo đạc bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau
47. (28/12/2018) Công văn 16428/BTC-CST năm 2019 về chính sách thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với công ty sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành
48. (28/12/2018) Công văn 7699/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng SUYB Bar do Tổng cục Hải quan ban hành
49. (28/12/2018) Công văn 7719/TCHQ-TXNK năm 2018 về tờ khai chưa thông quan/giải phóng hàng xin hủy do Tổng cục Hải quan ban hành
50. (28/12/2018) Thông tư 47/2018/TT-NHNN về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng
51. (28/12/2018) Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
52. (27/12/2018) Quyết định 4894/QĐ-BCT năm 2018 về đính chính Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
53. (27/12/2018) Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
54. (24/12/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi hoạt động tổ chức Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh, thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
55. (19/12/2018) Nghị quyết 218/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 127/2015/NQ-HĐND do thành phố Đà Nẵng ban hành
56. (19/12/2018) Nghị quyết 219/2018/NQ-HĐND sửa đổi Điều 3 quy định về phân cấp nguồn thu kèm theo Nghị quyết 62/2016/NQ-HĐND và sửa đổi Điều 5 quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên kèm theo Nghị quyết 64/2016/NQ-HĐND do thành phố Đà Nẵng ban hành
57. (14/12/2018) Thông tư 122/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
58. (13/12/2018) Công văn 15558/BTC-HCSN năm 2019 báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành
59. (10/12/2018) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Lai Châu ban hành
60. (30/11/2018) Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND quy định về biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương do tỉnh Bình Dương ban hành
61. (21/11/2018) Công văn 3758/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
62. (15/11/2018) Thông tư 25/2018/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Bảo hiểm
1. (11/01/2019) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW "về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội" do tỉnh Lâm Đồng ban hành
2. (08/01/2019) Công văn 103/BYT-KHTC năm 2019 về hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành
3. (28/12/2018) Công văn 85724/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (28/12/2018) Quyết định 2665/QĐ-BHXH năm 2018 công bố công khai dự toán chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo năm 2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
5. (26/12/2018) Quyết định 2596/QĐ-BHXH năm 2018 về Quy chế làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Công nghiệp
1. (15/01/2019) Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2. (10/01/2019) Công văn 293/VPCP-V.I năm 2019 giải quyết vấn đề liên quan đến Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (09/01/2019) Công văn 32/TTg-CN năm 2019 về chuyển đổi công suất, mục tiêu các dự án sản xuất kính nổi tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (02/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
5. (27/12/2018) Quyết định 4894/QĐ-BCT năm 2018 về đính chính Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Y tế - dược
1. (15/01/2019) Công văn 371/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (15/01/2019) Công văn 372/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (14/01/2019) Quyết định 16/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
4. (14/01/2019) Quyết định 17/QĐ-QLD năm 2019 về thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
5. (14/01/2019) Công văn 314/QLD-CL năm 2019 công bố đợt 27 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (14/01/2019) Công văn 356/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
7. (14/01/2019) Công văn 125/ATTP-NĐTT năm 2019 về khám sức khỏe đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm ban hành
8. (10/01/2019) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Hội Tai Mũi Họng tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (10/01/2019) Công văn 221/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
10. (10/01/2019) Công văn 219/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
11. (09/01/2019) Thông báo 15/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (08/01/2019) Công văn 103/BYT-KHTC năm 2019 về hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành
13. (08/01/2019) Công văn 123/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 162 bổ sung do Cục Quản lý Dược ban hành
14. (08/01/2019) Quyết định 41/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (08/01/2019) Quyết định 73/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
16. (04/01/2019) Công văn 48/QLD-KD năm 2019 về nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực do Cục Quản lý Dược ban hành
17. (03/01/2019) Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2019 về triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội
18. (03/01/2019) Công văn 29/BYT-TT-KT năm 2019 hướng dẫn xét tặng Cờ thi đua năm 2018 do Bộ Y tế ban hành
19. (28/12/2018) Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
20. (28/12/2018) Công văn 23833/QLD-ĐK năm 2018 về duy trì hiệu lực số đăng ký thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
21. (28/12/2018) Công văn 23834/QLD-ĐK năm 2018 về duy trì hiệu lực số đăng ký thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
22. (28/12/2018) Công văn 23836/QLD-ĐK năm 2018 về duy trì hiệu lực số đăng ký thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
23. (22/11/2018) Công văn 21790/QLD-MP năm 2018 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành
Thuế, phí, lệ phí
1. (10/01/2019) Công văn 271/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng encoder do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (09/01/2019) Công văn 1072/CT-TTHT năm 2019 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa trung tâm y tế và công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (09/01/2019) Công văn 221/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại và xử lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/01/2019) Công văn 204/TCHQ-TXNK năm 2019 về kiểm tra phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (08/01/2019) Công văn 208/VPCP-CN năm 2019 về triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (07/01/2019) Công văn 817/CT-TTHT năm 2019 về chi phí vé máy bay, khách sạn cho chuyên gia người Xing-ga-po và Hồng Kông do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (07/01/2019) Công văn 870/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn khoản lãi vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (07/01/2019) Công văn 165/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục tạm nhập, tái xuất, chính sách thuế đối với tàu chở dầu/hóa chất chuyên dụng được thuê trần của nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (07/01/2019) Công văn 713/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (07/01/2019) Công văn 714/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn xử lý hóa đơn đã phát hành do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (07/01/2019) Công văn 180/TCHQ-TXNK về áp dụng mức thuế nhập khẩu năm 2019 do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (05/01/2019) Công văn 150/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (05/01/2019) Công văn 138/TCHQ-TXNK năm 2019 vướng mắc phân loại đối với mặt hàng “đầu bình xịt bằng sắt có gắn vòi” do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (04/01/2019) Công văn 318/CT-TTHT năm 2019 về kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (04/01/2019) Công văn 319/CT-TTHT năm 2019 về thuế nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (04/01/2019) Công văn 320/CT-TTHT năm 2019 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (04/01/2019) Công văn 409/CT-TTHT năm 2019 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bệnh viện và công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (04/01/2019) Công văn 416/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn hàng khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (04/01/2019) Công văn 417/CT-TTHT năm 2019 về xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (03/01/2019) Công văn 63/TCHQ-GSQL năm 2019 về áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (03/01/2019) Công văn 80/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (28/12/2018) Công văn 85734/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (28/12/2018) Công văn 85727/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê ký túc xá sinh viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (28/12/2018) Công văn 85735/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử đối với hoạt động xuất khẩu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
25. (28/12/2018) Công văn 85737/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
26. (28/12/2018) Công văn 85723/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
27. (28/12/2018) Công văn 85724/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng bảo hiểm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
28. (28/12/2018) Công văn 85722/CT-TTHT năm 2018 về chi phí tiền thuê đất trong quá trình đầu tư xây dựng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
29. (28/12/2018) Công văn 85721/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
30. (28/12/2018) Công văn 85725/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đào tạo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
31. (28/12/2018) Công văn 85726/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn đối với dịch vụ quản lý tòa nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
32. (28/12/2018) Công văn 16428/BTC-CST năm 2019 về chính sách thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với công ty sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành
33. (27/12/2018) Công văn 85043/CT-TTHT năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đào tạo tiếng Nhật cho lao động đi làm việc tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
34. (27/12/2018) Công văn 85036/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động quảng cáo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
35. (27/12/2018) Công văn 85039/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
36. (27/12/2018) Công văn 85048/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
37. (27/12/2018) Công văn 85049/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
38. (27/12/2018) Công văn 85037/CT-TTHT năm 2018 về chi phí thuê lao động và chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
39. (27/12/2018) Công văn 85040/CT-TTHT năm 2018 về đăng ký mã số người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
40. (27/12/2018) Công văn 85042/CT-TTHT năm 2018 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
41. (27/12/2018) Công văn 85041/CT-TTHT năm 2018 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Ngân hàng, tiền tệ
1. (28/12/2018) Thông tư 47/2018/TT-NHNN về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng
Kế toán, kiểm toán
1. (07/01/2019) Công văn 870/CT-TTHT năm 2019 về xuất hóa đơn khoản lãi vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (07/01/2019) Công văn 714/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn xử lý hóa đơn đã phát hành do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (04/01/2019) Công văn 416/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn hàng khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (28/12/2018) Công văn 85734/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (28/12/2018) Công văn 85735/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử đối với hoạt động xuất khẩu do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
6. (28/12/2018) Quyết định 03/2018/QĐ-KTNN hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
7. (28/12/2018) Công văn 85726/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn đối với dịch vụ quản lý tòa nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (27/12/2018) Công văn 85041/CT-TTHT năm 2018 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (13/12/2018) Công văn 15558/BTC-HCSN năm 2019 báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành
Doanh nghiệp, hợp tác xã
1. (14/01/2019) Công văn 349/VPCP-ĐMDN năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2018 và cả năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/01/2019) Công văn 1072/CT-TTHT năm 2019 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa trung tâm y tế và công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (08/01/2019) Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (04/01/2019) Công văn 409/CT-TTHT năm 2019 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bệnh viện và công ty do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (27/12/2018) Công văn 85048/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (27/12/2018) Công văn 85049/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (27/12/2018) Công văn 85037/CT-TTHT năm 2018 về chi phí thuê lao động và chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (27/12/2018) Công văn 85042/CT-TTHT năm 2018 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (30/10/2018) Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
1. (15/01/2019) Quyết định 80/QĐ-BTP về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (15/01/2019) Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2019 về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
3. (15/01/2019) Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định về thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (14/01/2019) Công văn 53/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (11/01/2019) Công văn 312/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (11/01/2019) Công văn 321/VPCP-V.I năm 2019 về xác minh nội dung phản ánh của Báo Tiền phong về tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (09/01/2019) Công văn 244/VPCP-CN năm 2019 về khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (08/01/2019) Thông báo 11/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với tỉnh An Giang về kiểm tra tình hình an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (07/01/2019) Quyết định 18/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
10. (07/01/2019) Công văn 141/VPCP-CN năm 2019 báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (07/01/2019) Công văn 174/VPCP-CN năm 2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 02 bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (07/01/2019) Thông báo 09/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (07/01/2019) Quyết định 32/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (05/01/2019) Công văn 87/VPCP-CN năm 2019 về cơ chế đầu tư PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (03/01/2019) Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
16. (03/01/2019) Quyết định 15/QĐ-BTNMT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
17. (02/01/2019) Quyết định 12/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
18. (01/01/2019) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tập trung mọi nỗ lực, nâng cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
19. (28/12/2018) Quyết định 6047/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
20. (28/12/2018) Quyết định 4009/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ
21. (28/12/2018) Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
22. (28/12/2018) Kế hoạch 8640/KH-UBND năm 2018 về đầu tư phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2025
23. (28/12/2018) Quyết định 1659/QĐ-BXD năm 2018 về Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
24. (25/12/2018) Thông tư 53/2018/TT-BCT quy định về chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
25. (24/12/2018) Chỉ thị 06/CT-BTC năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành
Lao động
1. (11/01/2019) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW "về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" do tỉnh Lâm Đồng ban hành
2. (11/01/2019) Dự thảo Thông tư hướng dẫn tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (10/01/2019) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2019 công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (08/01/2019) Quyết định 61/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (26/12/2018) Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (10/12/2018) Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (30/10/2018) Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Chính sách xã hội
1. (11/01/2019) Công văn 183/LĐTBXH-NCC hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (10/01/2019) Quyết định 15/QĐ-UBDT năm 2019 về hiệu chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã phê duyệt kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (08/01/2019) Quyết định 56/QĐ-CTN về tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 do Chủ tịch nước ban hành
4. (04/01/2019) Quyết định 05/QĐ-BNV năm 2019 về cấp Giấp phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển sinh kế vì cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Giáo dục, đào tạo
1. (15/01/2019) Quyết định 69/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/01/2019) Quyết định 90/QĐ-BGDĐT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo
3. (08/01/2019) Quyết định 33/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông, vận tải
1. (14/01/2019) Công văn 268/VPCP-CN năm 2019 xử lý thông tin báo nêu về tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/01/2019) Công văn 345/VPCP-CN năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về quản lý thiết bị giám sát hành trình do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (13/01/2019) Công văn 339/VPCP-NC năm 2019 về nhân viên an ninh hàng không sân bay Nội Bài bị hành hung do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (11/01/2019) Quyết định 62/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (11/01/2019) Công văn 41/TTg-CN năm 2019 về báo cáo Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Kênh Chợ Gạo-Giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (09/01/2019) Công văn 237/VPCP-CN năm 2019 về Đề án “Các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (08/01/2019) Công văn 208/VPCP-CN năm 2019 về triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (08/01/2019) Công văn 201/VPCP-CN năm 2019 về triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (08/01/2019) Quyết định 22/QĐ-BGTVT năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu (CNS/ATM) Hàng không dân dụng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (07/01/2019) Công văn 174/VPCP-CN năm 2019 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 02 bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (07/01/2019) Thông báo 09/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo hình thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (05/01/2019) Công văn 80/BGTVT-CQLXD năm 2019 về mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (28/12/2018) Thông tư 61/2018/TT-BGTVT sửa đổi Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải kèm theo Thông tư 74/2014/TT-BGTVT
14. (26/12/2018) Thông tư 28/2018/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
15. (26/12/2018) Quyết định 2831/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
16. (26/12/2018) Quyết định 2830/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
Xây dựng nhà ở, đô thị
1. (14/01/2019) Công văn 370/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/01/2019) Công văn 312/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (10/01/2019) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2019 công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (10/01/2019) Công văn 293/VPCP-V.I năm 2019 giải quyết vấn đề liên quan đến Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (07/01/2019) Công văn 176/VPCP-CN năm 2019 về phản ánh của báo chí liên quan đến công tác quy hoạch đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (05/01/2019) Công văn 80/BGTVT-CQLXD năm 2019 về mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (03/01/2019) Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (31/12/2018) Quyết định 424/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đơn giá thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
9. (29/12/2018) Quyết định 76/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (28/12/2018) Quyết định 53/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11. (27/12/2018) Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Khoa học, công nghệ
1. (08/01/2019) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2. (07/01/2019) Thông tư 02/2019/TT-BQP quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
3. (28/12/2018) Quyết định 4044/QĐ-BKHCN năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2020
4. (28/12/2018) Quyết định 4043/QĐ-BKHCN năm 2018 về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ
5. (28/12/2018) Thông tư 20/2018/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (27/12/2018) Công văn 10211/BNN-KHCN năm 2018 về đề nghị công bố Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (27/12/2018) Công văn 10209/BNN-KHCN năm 2018 về đề nghị công bố 03 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
8. (25/12/2018) Quyết định 3951/QĐ-BKHCN năm 2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
9. (06/12/2018) Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bưu chính, viễn thông
1. (10/01/2019) Công văn 282/VPCP-KSTT năm 2019 triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/01/2019) Quyết định 22/QĐ-BGTVT năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu (CNS/ATM) Hàng không dân dụng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (28/12/2018) Quyết định 2211/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách; tuyên truyền, tập huấn các chính sách pháp luật liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (28/12/2018) Quyết định 4044/QĐ-BKHCN năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2020
5. (28/12/2018) Quyết định 4043/QĐ-BKHCN năm 2018 về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ
6. (28/12/2018) Thông tư 20/2018/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (28/12/2018) Thông tư 23/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Thông tin báo chí, xuất bản
1. (14/01/2019) Công văn 268/VPCP-CN năm 2019 xử lý thông tin báo nêu về tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (14/01/2019) Công văn 345/VPCP-CN năm 2019 về xử lý thông tin báo nêu về quản lý thiết bị giám sát hành trình do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/01/2019) Công văn 321/VPCP-V.I năm 2019 về xác minh nội dung phản ánh của Báo Tiền phong về tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (10/01/2019) Thông tư 03/2019/TT-BQP quy định về công tác quản lý báo chí trong Bộ Quốc phòng
5. (09/01/2019) Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2019 về "cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (07/01/2019) Công văn 176/VPCP-CN năm 2019 về phản ánh của báo chí liên quan đến công tác quy hoạch đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (05/01/2019) Công văn 89/VPCP-V.I năm 2019 về thông tin, phản ánh của báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành
Văn hóa , thể thao, du lịch
1. (15/01/2019) Quyết định 80/QĐ-BTP về Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (11/01/2019) Thông báo 19/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội thảo toàn quốc “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới” do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (11/01/2019) Công văn 183/LĐTBXH-NCC hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (09/01/2019) Quyết định 44/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (02/01/2019) Quyết định 12/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (01/01/2019) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tập trung mọi nỗ lực, nâng cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 2019 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (28/12/2018) Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (28/12/2018) Quyết định 1659/QĐ-BXD năm 2018 về Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
9. (24/12/2018) Chỉ thị 06/CT-BTC năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành
10. (19/11/2018) Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, 10/2013/TT-BVHTTDL, 11/2014/TT-BVHTTDL và 04/2016/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch ban hành
11. (15/11/2018) Quyết định 4246/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bổ trợ tư pháp
1. (14/12/2018) Thông tư 122/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Khiếu nại, tố cáo
1. (03/01/2019) Kế hoạch 05/KH-UBND năm 2019 về triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (03/01/2019) Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2019 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố Hà Nội
3. (03/12/2018) Quyết định 546/QĐ-VKSTC năm 2018 quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp
1. (17/01/2019) Hướng dẫn 10/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (14/01/2019) Hướng dẫn 06/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án về trật tự xã hội năm 2019 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
3. (07/01/2019) Hướng dẫn 03/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
4. (03/12/2018) Quyết định 546/QĐ-VKSTC năm 2018 quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
1. (15/01/2019) Công văn 232/BVHTTDL-VP năm 2019 về tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (11/01/2019) Quyết định 90/QĐ-BGDĐT năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo
3. (10/01/2019) Quyết định 46/QĐ-UBND về kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
4. (08/01/2019) Quyết định 61/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (07/01/2019) Quyết định 18/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
6. (05/01/2019) Quyết định 37/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (05/01/2019) Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (03/01/2019) Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2019 công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2018 do tỉnh Hòa Bình ban hành
9. (03/01/2019) Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ, lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
10. (03/01/2019) Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (30/12/2018) Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 414/QĐ-UBND do tỉnh Tuyên Quang ban hành
12. (28/12/2018) Quyết định 2254/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019
13. (28/12/2018) Quyết định 6047/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
14. (28/12/2018) Quyết định 2211/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách; tuyên truyền, tập huấn các chính sách pháp luật liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
15. (28/12/2018) Quyết định 6048/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
16. (28/12/2018) Quyết định 3108/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2019
17. (28/12/2018) Quyết định 4009/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ
18. (28/12/2018) Chỉ thị 33/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (28/12/2018) Quyết định 3372/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
20. (28/12/2018) Quyết định 52/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau
21. (28/12/2018) Quyết định 2675/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 do tỉnh Lâm Đồng ban hành
22. (28/12/2018) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2018 về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
23. (27/12/2018) Quyết định 4917/QĐ-BCT năm 2018 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
24. (27/12/2018) Quyết định 1601/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
25. (26/12/2018) Quyết định 2831/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
26. (26/12/2018) Quyết định 2830/QĐ-BGTVT năm 2018 về Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải
27. (25/12/2018) Quyết định 2678/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
28. (25/12/2018) Quyết định 3951/QĐ-BKHCN năm 2018 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
29. (15/11/2018) Quyết định 4246/QĐ-BVHTTDL năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Văn thư, lưu trữ
1. (28/12/2018) Thông tư 61/2018/TT-BGTVT sửa đổi Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải kèm theo Thông tư 74/2014/TT-BGTVT
Dân tộc
1. (10/01/2019) Quyết định 15/QĐ-UBDT năm 2019 về hiệu chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã phê duyệt kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (09/01/2019) Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2019 về "cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn" giai đoạn 2019-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới
1. (08/01/2019) Quyết định 41/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/01/2019) Thông báo 08/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (21/12/2018) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2025
Cán bộ, công chức, viên chức
1. (11/01/2019) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW "về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" do tỉnh Lâm Đồng ban hành
2. (11/01/2019) Dự thảo Thông tư hướng dẫn tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (08/01/2019) Quyết định 33/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (02/01/2019) Quyết định 01/QĐ-TANDTC năm 2019 về Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
5. (29/12/2018) Quyết định 3104/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2019-2020
6. (28/12/2018) Quyết định 3098/QĐ-UBND năm 2018 về giao chỉ tiêu biên chế công chức trong cơ quan hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2019
7. (28/12/2018) Quyết định 3091/QĐ-UBND năm 2018 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2016-2021
8. (03/12/2018) Công văn 9332/BNN-TCCB hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và lấy phiếu tín nhiệm năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Tổ chức bộ máy nhà nước
1. (11/01/2019) Thông báo 17/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/01/2019) Thông báo 18/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng chính phủ ban hành
3. (10/01/2019) Công văn 282/VPCP-KSTT năm 2019 triển khai Quyết định 28/2018/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (08/01/2019) Thông báo 10/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với tỉnh An Giang về kiểm tra thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (07/01/2019) Quyết định 36/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình
6. (07/01/2019) Thông báo 08/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (05/01/2019) Quyết định 01/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND
8. (03/01/2019) Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2019 công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2018 do tỉnh Hòa Bình ban hành
9. (31/12/2018) Nghị quyết 162/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018
10. (28/12/2018) Quyết định 3091/QĐ-UBND năm 2018 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2016-2021
11. (28/12/2018) Thông tư 41/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
12. (28/12/2018) Quyết định 168-QĐ/TW năm 2018 về Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
13. (27/12/2018) Quyết định 2695/QĐ-BNV năm 2018 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ
14. (24/12/2018) Nghị quyết 37-NQ/TW năm 2018 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
15. (10/12/2018) Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
16. (03/12/2018) Công văn 9332/BNN-TCCB hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và lấy phiếu tín nhiệm năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
1. (08/01/2019) Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2. (03/01/2019) Công văn 29/BYT-TT-KT năm 2019 hướng dẫn xét tặng Cờ thi đua năm 2018 do Bộ Y tế ban hành
3. (24/12/2018) Quyết định 35/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi hoạt động tổ chức Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh, thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
1. (11/01/2019) Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
2. (02/01/2019) Công văn 34/TCHQ-PC năm 2019 về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu theo thủ tục hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
Tổ chức chính trị - xã hội
1. (10/01/2019) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Hội Tai Mũi Họng tỉnh Thừa Thiên Huế
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
453 lượt xem
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;