Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp

Xin cho tôi biết Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp như thế nào? - Chí Thiện (Nam Định)

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp (Hình từ internet)

Ngày 29/01/2024, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 127/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp.

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp

Cụ thể, Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp với mục đích và yêu cầu như sau:

(1) Mục đích

- Xác định cụ thể phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2024 nhằm tạo sự chủ động, thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện và bao quát mọi lĩnh vực công tác, mọi mặt hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp (sau đây gọi tắt là Nhà xuất bản); Chủ động tăng cường công tác tham mưu, đề xuất phương pháp, cách thức làm việc mới từ cơ sở để nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng của hoạt động xuất bản. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm của Nhà xuất bản để góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật, các hoạt động khác của Bộ, của Ngành Tư pháp tới người dân và doanh nghiệp; cung cấp kịp thời, đầy đủ, bảo đảm chất lượng các loại giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch theo yêu cầu của các cơ quan Tư pháp địa phương để qua đó góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hộ tịch của Bộ Tư pháp ở địa phương.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích và bám sát chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến công tác báo chí, xuất bản…

- Tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ viên chức, người lao động Nhà xuất bản trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Nhà xuất bản; gắn các hoạt động của Nhà xuất bản với hoạt động chung của Bộ, ngành Tư pháp.

- Chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm bám sát thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao, định hướng, kế hoạch công tác của Nhà xuất bản; bảo đảm cụ thể, rõ ràng, chi tiết trong từng công việc, từng nhiệm vụ để kịp thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác và kịp thời phát hiện, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, các hoạt động của Nhà xuất bản.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án "Xuất bản, phát hành và sử dụng sách lý luận chính trị của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025".

(2) Yêu cầu

- Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản phải bám sát định hướng, chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo, quản lý công tác xuất bản; nhiệm vụ chính trị được Bộ, ngành Tư pháp giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của Nhà xuất bản.

- Nội dung công việc phải cụ thể, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; Thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân phải được xác định rõ, cụ thể trong từng nhiệm vụ để bảo đảm các nhiệm vụ được tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ với hiệu quả cao nhằm góp phần củng cố, nâng cao hơn nữa uy tín, thương hiệu của Nhà xuất bản.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 127/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 29/01/2024.

Hồ Quốc Tuấn

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

144 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;