Hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ năm 2024

Xin cho tôi biết Bộ Giáo dục hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ năm 2024 như thế nào? - Huỳnh Phát (Thanh Hóa)

Hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ năm 2024

Hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ năm 2024 (Hình từ internet)

Ngày 20/02/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 653/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024.

Hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ năm 2024

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết công tác triển khai xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 như sau:

(1) Về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng: gồm 06 lĩnh vực và các chuyên ngành cụ thể của từng lĩnh vực.

- Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Sinh học, Khoa học tự nhiên khác.

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử và viễn thông, Kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy, cơ khí động lực, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ nano, Kỹ thuật chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống, Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác.

- Khoa học y, dược: Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Dược học, Công nghệ sinh học trong y học, Khoa học y, dược khác.

- Khoa học nông nghiệp: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Khoa học nông nghiệp khác.

- Khoa học xã hội: Tâm lý học, Kinh tế và kinh doanh, Khoa học giáo dục, Xã hội học, Pháp luật, Khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội, Thông tin đại chúng và truyền thông, Khoa học xã hội khác.

- Khoa học nhân văn: Lịch sử và khảo cổ học, Ngôn ngữ học, văn học và văn hóa, Triết học, Báo chí và thông tin, Đạo đức học và tôn giáo, Nghệ thuật, Khoa học nhân văn khác.

(2) Điều kiện đối với công trình tham gia xét Giải thưởng

Công trình của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Mỗi công trình do 01 giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính (là giảng viên cơ hữu của đơn vị tham gia Giải thưởng) và số lượng thành viên tham gia không quá 05 người.

- Công trình đã được nghiệm thu theo quy định.

- Công trình được công bố hoặc được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ Giải thưởng.

- Công trình chưa nhận hoặc chưa đồng thời gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ Giải thưởng.

Lưu ý:

- Bài báo khoa học là sản phẩm của công trình tham gia Giải thưởng cần có lời cảm ơn hoặc chú thích là sản phẩm của công trình.

- Không gửi bài báo khoa học tham gia Giải thưởng.

- Giấy xác nhận ứng dụng công trình cần ghi rõ thời gian công trình bắt đầu được đưa vào ứng dụng và phải có xác nhận của đơn vị.

- Biên bản nghiệm thu công trình phải có xác nhận của đơn vị.

(3) Hồ sơ Giải thưởng hợp lệ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(3.1) Gửi đầy đủ hồ sơ dưới dạng hồ sơ điện tử gồm:

- Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dưới dạng file PDF (Mẫu 01a - Thông tư số 45).

+ Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng chỉ ghi tên các tác giả là giảng viên (chỉ tính giảng viên cơ hữu của đơn vị; không tính nghiên cứu viên, giảng viên thỉnh giảng, giảng viên tập sự,...) và không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng, đồng thời cần ghi rõ ngày tháng năm sinh của từng tác giả.

+ Đối với các đồng tác giả trên 35 tuổi hoặc tác giả đủ độ tuổi tham gia nhưng không phải là giảng viên thì cần gửi Bản cam kết/giấy xác nhận đồng ý cho tác giả/nhóm tác giả đủ điều kiện được gửi hồ sơ tham gia xét Giải thưởng và được hưởng mọi quyền lợi nếu công trình đạt Giải thưởng (cần có đủ chữ ký của tất cả các đồng tác giả, các đồng tác giả ở xa có thể gửi xác nhận đồng ý qua email).

- Báo cáo tổng kết công trình tham gia xét Giải thưởng dưới dạng file Word và PDF (Mẫu 04 - Thông tư 45).

- Bộ tài liệu minh chứng liên quan đến việc công bố (đối với công trình đã được công bố) hoặc văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan có thẩm quyền (đối với công trình đã được ứng dụng trong thực tiễn); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN đối với công trình đề nghị xét Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10 tại Thông tư 14/2014/TT-BKHCN; bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có) dưới dạng file PDF.

(3.2) Không hiển thị thông tin về giảng viên trẻ, tên cơ sở giáo dục đại học trong báo cáo tổng kết và các tài liệu khoa học liên quan (nếu có), trừ danh mục tài liệu tham khảo. Trong trường hợp đặc biệt, tên cơ sở giáo dục đại học là một phần trong tên công trình hoặc nội dung nghiên cứu, hồ sơ được coi là hợp lệ.

(3.3) Gửi bản điện tử Công văn (file PDF có dấu đỏ), danh mục công trình tham gia Giải thưởng theo mẫu tại Phụ lục kèm theo (mẫu 01 gửi PDF có dấu đỏ và file Excel; mẫu 02 gửi file Excel) và hồ sơ Giải thưởng đúng thời hạn quy định.

(3.4) Đảm bảo quy định về đối tượng, lĩnh vực khoa học và công nghệ, điều kiện đối với công trình tham gia xét Giải thưởng tại khoản 3 Điều 1, Điều 3 và Điều 4 của Quy chế Giải thưởng (cần ghi rõ tên 01 trong 06 lĩnh vực khoa học và công nghệ của Giải thưởng và chuyên ngành của từng công trình gửi tham gia xét Giải thưởng).

(4) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ Giải thưởng:

- Thời gian nộp bản điện tử Công văn, danh mục công trình tham gia Giải thưởng và hồ sơ Giải thưởng kèm theo: Trước ngày 30 tháng 5 năm 2024.

- Địa chỉ gửi hồ sơ điện tử: phonghtqlkh@ou.edu.vn, bao.lq@ou.edu.vn.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 653/BGDĐT-KHCNMT ngày 20/02/2024.

Hồ Quốc Tuấn

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

161 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;