02 Nghị định, 01 Thông tư hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sẽ có mấy Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở? Ở địa phương sẽ ban hành loại văn bản nào để hướng dẫn Luật? – Hồng Hạnh (Thanh Hóa)

02 Nghị định, 01 Thông tư hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

02 Nghị định, 01 Thông tư hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Hình từ internet)

Sẽ ban hành 02 Nghị định, 01 Thông tư hướng dẫn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Quyết định 346/QĐ-TTg năm 2023 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành, sẽ có 02 Nghị định, 01 Thông tư hướng dẫn Luật.

Cụ thể, xây dựng văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật; xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm:

(1) Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 4 năm 2023.

(2) Xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

- Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 4 năm 2023.

(3) Xây dựng Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí về thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc cấp kinh phí cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2023.

(4) Ban hành văn bản quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

(5) Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng nhân dân các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

(6) Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, và cơ quan, đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2023.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật.

- Ở trung ương:

+ Cơ quan chủ trì: các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, gửi kết quả rà soát về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2023.

- Ở địa phương:

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, gửi kết quả rà soát về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2023.

Xem thêm nội dung tại Quyết định 346/QĐ-TTg năm 2023.

Dương Châu Thanh

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

10307 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn


Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;