Giải quyết 23 thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN qua Bưu điện

Từ ngày 24/10, người dân TP Hồ Chí Minh khi có nhu cầu về BHXH, BHYT và BHTN muốn thực hiện dịch vụ hành chính công tại nhà thì chỉ đăng ký thông tin cần giao dịch trên hệ thống và nhân viên bưu điện sẽ đến tận nhà để tiếp nhận và trả hồ sơ.

TT

Thủ tục

Hồ sơ cần chuẩn bị

Thời hạn giải quyết (ngày)

 

 Hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN

1

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có; áp dụng từ ngày 01/01/2018)

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 602)

05

2

Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
- Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục I Phụ lục 3-QĐ595 – nếu có);
- Giấy ra viện có ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể” đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định pháp luật

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 603)

05

3

Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình và người được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng BHYT)

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Sổ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau nộp tất cả các sổ BHXH;
- Văn bản chứng thực hoặc bản kèm theo bản chính Giấy chứng từ đối với trường hợp chết;

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 606)

05

 

  Hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

4

Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Sổ BHXH (mẫu cũ hoặc tờ bìa sổ) và các tờ rời sổ BHXH (áp dụng đối với sổ BHXH hỏng).
- Đối với NLĐ có quá trình tham gia trước tháng 7/1995, bổ sung:
+ Tờ khai cấp sổ BHXH đã được duyệt;
+ Nếu mất tờ khai thì nộp hồ sơ gốc
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
- Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục I Phụ lục 3-QĐ595 – nếu có);
- Giấy ra viện có ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể” đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định pháp luật

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 607)

10 - 45

5

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu;
- Sổ BHXH (mẫu cũ hoặc tờ bìa sổ) và các tờ rời sổ BHXH kèm theo;

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 608)

10

6

Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi mã quyền lợi KCB, thay đổi nơi KCB, thay đổi thông tin in trên thẻ (họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, địa chỉ, bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống)

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp; Giấy CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu (trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân);
- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục I Phụ lục 3 Quyết định 595) (trường hợp thay đổi mã quyền lợi KCB);
- Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc Giấy xác nhân của UBND cấp xã nơi cư trú (trường hợp bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống)

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 610)

03

7

Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 612)

02

8

- Xác nhận thời gian đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ đi làm theo HĐ có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc

Sổ BHXH (mẫu cũ hoặc tờ bìa sổ) và các tờ rời sổ BHXH kèm theo.

07

- Xác nhận thời gian đóng BHXH tự nguyện

 - Xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN đối với trường hợp đơn vị sử dụng lao động giải thể, phá sản

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 620)

9

- Xác nhận đang tham gia BHXH;

- Xác nhận tham gia BHYT liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 622)

01

10

NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH

1. Đối với BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước:

- Biên bản bàn giao sổ BHXH giữa đơn vị sử dụng lao động và cơ quan BHXH;
- Danh sách sổ BHXH bàn giao cho cơ quan BHXH (có xác nhận của cơ quan BHXH);
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

2. Đối với sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2009 trở về sau:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 625)

10

11

Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH (Áp dụng đối với trường hợp phát sinh trước ngày 01/01/2015)

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);
- Giấy cam đoan của người cho mượn hồ sơ, có xác nhận của chính quyền địa phươn nơi cư trú (Mẫu 02-GCĐ/SBH);
- Tòa khai tham gia BHXH cũ để thu hồi (nếu có);
- Sổ BHXH (mẫu cũ hoặc tờ bìa sổ) và các tờ rời sổ BHXH kèm theo.

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 628)

10

 

  Hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

12

Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản đối với NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Cá nhân nộp bản chính sổ BHXH/tờ bìa, tờ rời kèm bản sao giấy khai sinh/chứng sinh (lưu ý từng trường hợp bổ sung thêm các giấy tờ có liên quan); bản sao có chứng thực giấy chứng nhận nuôi con nuôi, các chứng từ liên quan đến việc mang thai hộ và bàn giao con.

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 202)

05

13

Giải quyết chế độ tuất

- Thân nhân nộp bản chính sổ BHXH/tờ bìa, tờ rời kèm Giấy chứng tử hoặc quyết định tuyên bố chết của Tòa án và tờ khai theo mẫu 09A-HSB (bản chính);
- Biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần theo mẫu số 16-HSB (bản chính)

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 207)

10

14

Giải quyết trợ cấp BHXH 01 lần

Cá nhân nộp bản chính sổ BHXH/tờ bìa, tờ rời kèm theo mẫu 14-HSB. Nếu trường hợp xuất cảnh định cư nộp kèm thêm các chứng từ có liên quan đã được chứng thực hoặc công chứng dịch thuật

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 208)

10

15

Giải quyết hồ sơ chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, chờ hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đến BHXH tỉnh, TP khác

Cá nhân nộp đơn theo mẫu 14-HSB; bản sao CMND/Hộ chiếu/thẻ căn cước trong trường hợp không thống nhất về họ, tên, tên đệm, ngày, tháng, năm sinh giữa CMND/hộ khẩu/thẻ căn cước và nội dung này phải ghi rõ trong đơn

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 210)

05

16

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với các trường hợp: Người chấp hành xong hình phạt tù; Người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp; Người được tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg

Cá nhân nộp đơn theo mẫu 14-HSB và các chứng từ có liên quan hoặc nộp đơn theo mẫu 01-QĐ 613 (nếu còn sống), thân nhân nộp đơn đề nghị giải quyết mai táng theo mẫu 03-QĐ613 (nếu chết)

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 217)

15

 

  Hồ sơ thanh toán BHYT

17

Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT

- Bản sao các loại giấy tờ sau: Thẻ BHYT, CMND, đơn thuốc hoặc số y bạ, giấy ra viện (nếu có) giấy báo tử (nếu có);
- Giấy xác nhận thời gian tham gia BHYT 3 năm liên tục cho bệnh nhân sử dụng thuốc Glivec và Tasigna (nếu có);
- Các hóa đơn/bảng thống kê chi phí KCB

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 50…)

16 - 40

18

Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm

- Thẻ BHYT (bản chính và bản sao);
- Bản sao CMND, giấy ra viện (nếu có), đơn thuốc hoặc sổ y bạ;
- Các hóa đơn/bảng thống kê chi phí KCB

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 502)

10

 

  Hồ sơ sao y

19

Giải quyết sao y, sao lục hồ sơ lưu trữ

- Giấy đề nghị sao y (theo mẫu);
- CMND bản sao

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 701)

05

 

  Hồ sơ chi chế độ BHXH

20

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 06 tháng liên tục không nhận tiền mặt; người hưởng trợ cấp 01 lần của những năm trước; truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng thàng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần

- Trường hợp truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do hết hạn hưởng hoặ chưa nhận tiền từ 06 tháng trở lên; Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXh hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần:

+ Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH (Mẫu 19-CBH);
+ Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (Mẫu 16-CBH):
+ Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu 13-HSB) nếu nhận thay

- Đối với trường hợp người hưởng chế độ BHXH 1 lần của những năm trước:

+ Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH (Mẫu 19-CBH);
+ Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHX, BHYT, BHTN (Mẫu 13-HSB)

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 801)

01

21

Giải quyết thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn quận, huyện và từ quận, huyện này sang quận, huyện khác trên địa bàn thành phố

- Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (mẫu 18-CBH);
- Bản sao sổ hộ khẩu

(Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 803)

Theo kỳ lập danh sách

22

Quy trình quy định đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự

- Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ BHXH hàng tháng có xác nhận của UBND phường, xã (mẫu 3-CBH);
- Trường hợp người giám hộ không phải là đương nhiên thì phải kèm theo Giấy được giám hộ theo quy định pháp luật

 (Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 805)

Chi trả theo kỳ lập danh sách

23

Quy trình khi người lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại.

Thông báo thay đổi thông tin người hưởng
(Mẫu 18-CBH);

 (Giấy tờ, biểu mẫu cụ thể theo PGNHS 806)

Chi trả theo kỳ lập danh sách

 

Xem thêm Quyết định 262/QĐ-BHXH do BHXH TP Hồ Chí Minh ban hành. 

 
Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@lawnet.vn
1087 lượt xem
Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;