Quản lý khảo sát công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 13/07/2022

Việc quản lý khảo sát công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Quản lý thiết kế xây dựng trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Nhờ anh/chị hướng dẫn.

  • Quản lý khảo sát công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Quản lý khảo sát công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng

   Theo Điều 6 Thông tư 174/2021/TT-BQP việc quản lý khảo sát công trình xây dựng trong Bộ Quốc phòng được quy định như sau:

   1. Nội dung quản lý chất lượng khảo sát xây dựng, bao gồm:

   a) Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

   b) Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

   c) Thực hiện khảo sát xây dựng;

   d) Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát xây dựng;

   đ) Quản lý công tác khảo sát xây dựng.

   2. Nội dung các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại các Điều 26, 27, 28, 29 và 30 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết gọn là Nghị định số 15/2021/NĐ-CP).

   Quản lý thiết kế xây dựng trong Bộ Quốc phòng

   Theo Điều 7 Thông tư này việc quản lý thiết kế xây dựng trong Bộ Quốc phòng được quy định như sau:

   1. Nội dung quản lý thiết kế xây dựng, bao gồm:

   a) Bước thiết kế xây dựng;

   b) Nhiệm vụ thiết kế xây dựng;

   c) Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng;

   d) Quản lý công tác thiết kế xây dựng;

   đ) Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

   2. Nội dung các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Điều 31, 32, 33, 34 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Thông tư số 106/2021/TT-BQP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn