Những nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/02/2019

Xin chào, tôi đang theo học ngành kiến trúc xây dựng đô thị, theo tôi được biết nhà nước có những chính sách về quản lý và hoạch đô thị. Tôi có chút vấn đề mong được giải đáp. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì những nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị gồm những nội dung nào?

  • Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

   Theo quy định tại Điều 13 Luật quy hoạch đô thị 2009 quy định nội dung quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị như sau:

   - Xây dựng và chỉ đạo thực hiện định hướng, chiến lược phát triển đô thị.

   - Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động quy hoạch đô thị.

   - Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

   - Quản lý hoạt động quy hoạch đô thị.

   - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về quy hoạch đô thị.

   - Tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động quy hoạch đô thị.

   - Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch đô thị.

   - Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động quy hoạch đô thị.

   Trên đây là quy định về quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn