Những hành vi bị cấm trong quy hoạch đô thị

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/08/2020

Quy định pháp luật như thế nào về các hành vi cấm trong quy hoạch đô thị? Căn cứ điều khoản nào và văn bản nào?

  • Căn cứ Điều 16 Luật Quy hoạch đô thị 2009 quy định hành vi bị cấm sau:

   - Không thực hiện trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị.

   - Chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị không đủ điều kiện năng lực.

   - Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị không đúng quy định của Luật này.

   - Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động quy hoạch đô thị.

   - Từ chối cung cấp thông tin, trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước; cung cấp sai thông tin về quy hoạch đô thị.

   - Cố ý vi phạm quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

   - Phá hoại không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

   - Cắm mốc giới sai lệch; phá hoại, làm sai lệch mốc giới quy hoạch đô thị.

   - Cản trở, gây khó khăn cho việc lập và thực hiện quy hoạch đô thị.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn