Nhiệm vụ 24, 25, 26, 27 và 28 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 26/11/2022

Nhiệm vụ 24, 25, 26, 27 và 28 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam? Nhiệm vụ 29 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào? Nhiệm vụ 30 và 31 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi.

  • Nhiệm vụ 24, 25, 26, 27 và 28 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam
   (ảnh minh họa)
  • 1. Nhiệm vụ 24, 25, 26, 27 và 28 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam

   Tại Tiết b, c, d, đ và e Tiểu mục 5 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022' onclick="vbclick('8364C', '382108');" target='_blank'>Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 24, 25, 26, 27 và 28 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như sau:

   b) Nhiệm vụ 24: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị.
   Cơ quan thực hiện: Bộ Xây dựng, phối hợp các bộ, ngành, địa phương.
   c) Nhiệm vụ 25: Xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi)
   Cơ quan thực hiện: Bộ Xây dựng, phối hợp các bộ, ngành, địa phương.
   d) Nhiệm vụ 26: Xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
   Cơ quan thực hiện: Bộ Xây dựng, phối hợp các bộ, ngành, địa phương.
   đ) Nhiệm vụ 27: Nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước
   Cơ quan thực hiện: Bộ Xây dựng, phối hợp các bộ, ngành, địa phương.
   e) Nhiệm vụ 28: Nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về quản lý không gian ngầm
   Cơ quan thực hiện: Bộ Xây dựng, phối hợp các bộ, ngành, địa phương.

   2. Nhiệm vụ 29 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

   Tại Tiết g Tiểu mục 5 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022' onclick="vbclick('8364C', '382108');" target='_blank'>Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 29 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như sau:

   - Nghiên cứu, rà soát Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi, bổ sung)
   + Nội dung thực hiện: Nghiên cứu các chính sách trong đó sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các chính sách về tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và một số đô thị lớn; rà soát, xác định tỷ lệ nguồn thu giữ lại hợp lý hơn đối với các đô thị đặc biệt để bảo đảm phát huy vai trò của các đô thị động lực trong cả nước, có cơ chế tạo nguồn thu, phân cấp ngân sách để lại cho các đô thị có kế hoạch nâng loại đô thị; phân quyền mạnh mẽ cho các chính quyền đô thị các khoản thu từ các loại thuế, phí. Thí điểm, tiến tới mở rộng phân cấp cho các thành phố trực thuộc trung ương và các đô thị khác đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quyết định một số khoản thu đặc thù gắn với yêu cầu tăng cường trách nhiệm cung cấp dịch vụ đô thị. Tiếp tục có chính sách khuyến khích, ưu đãi đặc biệt về thuế đối với các dự án cung cấp dịch vụ xã hội đô thị ở các khu kinh tế, các vùng công nghiệp lớn.
   + Cơ quan thực hiện: Bộ Tài chính, phối hợp các bộ, ngành và địa phương sau khi có ý kiến kết luận của Bộ Chính trị về nội dung phân cấp ngân sách.
   - Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thuế, phí liên quan đến bất động sản.
   + Nội dung thực hiện: Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thuế, phí liên quan đến bất động sản nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả. Hoàn thiện hành lang pháp lý và mô hình tổ chức phù hợp để Nhà nước quản lý thị trường bất động sản, kiểm soát và sử dụng hiệu quả giá trị gia tăng từ đất khi hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng và khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường nhằm tạo nguồn thu cho đô thị.
   + Cơ quan thực hiện: Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp.

   3. Nhiệm vụ 30 và 31 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như thế nào?

   Tại Tiết h và i Tiểu mục 5 Mục II Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022' onclick="vbclick('8364C', '382108');" target='_blank'>Nghị quyết 148/NQ-CP năm 2022 quy định nhiệm vụ 30 và 31 trong việc xây dựng các nhiệm vụ, đề án chuyên ngành để phát triển bền vững đô thị Việt Nam như sau:

   h) Nhiệm vụ 30: Xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi).
   Cơ quan thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp các bộ, ngành và địa phương.
   i) Nhiệm vụ 31: Xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
   Cơ quan thực hiện: Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp các bộ, ngành, địa phương.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn