Có được mượn chứng chỉ hành nghề xây dựng không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/05/2021

Bạn tôi và tôi đã cùng được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng nhưng không may tôi đã làm mất chứng chỉ của tôi mà hiện tôi đang cần gấp. Vậy cho tôi hỏi tôi có thể mượn tạm chứng chỉ của bạn tôi để sử dụng hay không? Cảm ơn.

  • Có được mượn chứng chỉ hành nghề xây dựng không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm c Khoản 2 Điều 65 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của người xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau: "Không được cho người khác thuê, mượn, sử dụng chứng chỉ hành nghề được cấp;"

   Bên cạnh đó, Điểm c Khoản 2 Điều 63 Nghị định này cũng quy định, trường hợp mà cá nhân cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đó.

   Điểm b Khoản 1, Điểm a Khoản 4, Điểm a Khoản 5 Điều 23 Nghị định 139/2017/NĐ-CP có quy định như sau:

   1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng có một trong các hành vi sau đây:

   b) Mượn, cho mượn, thuê hoặc cho thuê chứng chỉ hành nghề để hoạt động xây dựng;

   4. Hình thức xử phạt bổ sung:

   a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này;

   5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   a) Thông báo cho cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề thu hồi hoặc tuyên hủy chứng chỉ hành nghề theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

   Như vậy, hành vi mượn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là hành vi bị cấm. Trường hợp bạn mượn chứng chỉ hành nghề của người khác thì có thể bị phạt tiền lên đến 20.000.000 đồng và áp dụng các hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn