Chế độ báo cáo của các các tỉnh, thành trong Vùng Thủ đô quy định thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 10/11/2021

Xin được hỏi, đối với chế độ báo cáo của các các tỉnh, thành trong Vùng Thủ đô quy định thế nào? Mong được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  • Chế độ báo cáo của các các tỉnh, thành trong Vùng Thủ đô quy định thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Điều 25 Nghị định 91/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 05/12/2021) quy định về chế độ báo cáo như sau:

   Định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong Vùng Thủ đô và các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại Nghị định này và gửi Văn phòng Hội đồng điều phối vùng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn