Cách tính thời gian kinh nghiệm thực tế để cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 11/01/2021

Cho mình hỏi lúc trước mình học trung cấp giờ liên thông lên đại học xong mới lấy bằng đại học. Vậy thời gian kinh nghiệm để cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II là thời gian mình thực hiện công việc từ lúc lấy bằng trung cấp hay thời gian lấy bằng đại học vậy?

  • Cách tính thời gian kinh nghiệm thực tế để cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP thì:

   Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

   - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

   - Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

   + Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

   + Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

   + Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

   - Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

   Theo quy định này, để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, bắt buộc anh phải đáp ứng trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, tức là phải có bằng đại học.

   Tiếp đến anh phải có thời gian kinh nghiệm ít nhất là 04 năm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ. 04 năm kinh nghiệm ở đây được xác định là 04 năm kinh nghiệm thực tế cho đến thời điểm anh nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề, có thể là kinh nghiệm từ trước khi có bằng đại học chứ không bắt buộc tính từ lúc đạt trình độ đại học trở đi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn