Từ ngày 15/9/2023, Cảnh sát giao thông có được mặc thường phục để xử lý vi phạm giao thông không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 08/09/2023

Xin hỏi: Từ ngày 15/9/2023, Cảnh sát giao thông có được mặc thường phục để xử lý vi phạm giao thông không?- Câu hỏi của anh Thanh (Đồng Nai).

  • Từ ngày 15/9/2023, Cảnh sát giao thông có được mặc thường phục để xử lý vi phạm giao thông không?

   Tại Điều 11 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định về tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang như sau:

   Tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang

   1. Tổ Cảnh sát giao thông được bố trí một bộ phận cán bộ hóa trang (mặc thường phục), phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều này để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công.

   ...

   4. Điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang

   ...

   Bộ phận cán bộ hóa trang có nhiệm vụ trực tiếp quan sát, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác; khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý theo quy định. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng về giao thông đường bộ, an ninh, trật tự xã hội, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, làm thiệt hại đến tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông thì sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân để thông báo, vận động Nhân dân phối hợp, ngăn chặn ngay hành vi vi phạm; thông báo và phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai để giải quyết tại nơi phát hiện vi phạm hoặc đưa đối tượng vi phạm về trụ sở cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định.

   Như vậy, từ ngày 15/8/2023, Cảnh sát giao thông mặc thường phục (cán bộ hóa trang) nếu phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng mà không ngăn chặn kịp thời sẽ gây hậu quả nguy hiểm thì được sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân để thông báo, vận động Nhân dân phối hợp, ngăn chặn ngay hành vi vi phạm giao thông.

   Từ ngày 15/9/2023, Cảnh sát giao thông có được mặc thường phục để xử lý vi phạm giao thông không? (Hình từ Internet)

   Ai có thẩm quyền quyết định tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang?

   Tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định về thẩm quyền quyết định tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang như sau:

   Tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang

   1. Tổ Cảnh sát giao thông được bố trí một bộ phận cán bộ hóa trang (mặc thường phục), phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều này để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công.

   2. Các trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, gồm:

   a) Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

   b) Đấu tranh phòng, chống tội phạm; tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông đường bộ phức tạp.

   3. Thẩm quyền quyết định tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang

   a) Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên quyết định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang quy định tại khoản 2 Điều này;

   b) Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng Công an cấp huyện quyết định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

   ...

   Như vậy, thẩm quyền quyết định tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang sẽ do:

   - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên;

   - Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông; Trưởng Công an cấp huyện quyết định việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang đối với trường hợp:

   Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

   Trong trường hợp nào được tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang?

   Tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định về tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang được thực hiện trong trường hợp sau:

   - Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

   - Đấu tranh phòng, chống tội phạm; tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông đường bộ phức tạp.

   Lưu ý: Thông tư 32/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/9/2023

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 11 Thông tư 32/2023/TT-BCA Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn