Có phải lắp đặt biển báo đối với công trình nhà ở riêng lẻ tại công trường xây dựng hay không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/12/2022

Có phải lắp đặt biển báo đối với công trình nhà ở riêng lẻ tại công trường xây dựng hay không? Xử phạt đối với trường hợp không lắp đặt biển báo công trình nhà ở riêng lẻ như thế nào? Điều kiện để khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ là gì?

Bên anh dự định đầu năm 2023 sẽ triển khai xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, anh muốn hỏi có cần phải lắp đặt biển báo không? Nếu công trình không lắp đặt biển báo thì có bị phạt không?

Giải đáp vấn đề này giúp anh. Anh cảm ơn!

  • Có phải lắp đặt biển báo đối với công trình nhà ở riêng lẻ tại công trường xây dựng hay không?

   Căn cứ tại khoản 1 Điều 109 Luật Xây dựng 2014' onclick="vbclick('3A434', '385092');" target='_blank'>Điều 109 Luật Xây dựng 2014 có quy định yêu cầu đối với công trình nhà ở riêng lẻ như sau:

   1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng. Nội dung biển báo gồm:

   a) Tên, quy mô công trình;

   b) Ngày khởi công, ngày hoàn thành;

   c) Tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tổ chức thiết kế xây dựng và tổ chức hoặc cá nhân giám sát thi công xây dựng;

   d) Bản vẽ phối cảnh công trình.

   2. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm quản lý toàn bộ công trường xây dựng theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ đầu tư tổ chức quản lý. Nội dung quản lý công trường xây dựng bao gồm:

   a) Xung quanh khu vực công trường xây dựng phải có rào ngăn, trạm gác, biển báo dễ nhìn, dễ thấy để bảo đảm ngăn cách giữa phạm vi công trường với bên ngoài;

   b) Việc bố trí công trường trong phạm vi thi công của công trình phải phù hợp với bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng thi công được duyệt và điều kiện cụ thể của địa điểm xây dựng;

   c) Vật tư, vật liệu, thiết bị chờ lắp đặt phải được sắp xếp gọn gàng theo thiết kế tổng mặt bằng thi công;

   d) Trong phạm vi công trường xây dựng phải có các biển báo chỉ dẫn về sơ đồ tổng mặt bằng công trình, an toàn, phòng, chống cháy, nổ và các biển báo cần thiết khác.

   3. Nhà thầu thi công xây dựng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện ra vào công trường, tập kết và xử lý chất thải xây dựng phù hợp, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh khu vực công trường xây dựng.

   Với thông tin anh cung cấp thì bên anh dự định xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ vào đầu năm 2023 thì pháp luật có quy định trường hợp xây nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thì không cần lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng.

   Để đảm bảo tính chính xác thì anh cần tham khảo xem bên anh xây dựng công trình như thế nào.


   Hình từ Internet

   Xử phạt đối với trường hợp không lắp đặt biển báo công trình nhà ở riêng lẻ như thế nào?

   Theo khoản 2 và khoản 8 Điều 17 Nghị định 16/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('7A931', '385092');" target='_blank'>Điều 17 Nghị định 16/2022/NĐ-CP có nêu như sau:

   Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình
   ...
   2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lắp đặt biển báo công trình tại công trường xây dựng hoặc biển báo không đầy đủ nội dung theo quy định.
   ...
   8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
   ...
   c) Buộc lắp đặt biển báo đầy đủ nội dung tại công trường xây dựng theo quy định với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;
   ...

   Như vậy, trường hợp công trình nhà ở riêng lẻ không lắp đặt biển báo thì sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

   Bên cạnh đó, vuộc lắp đặt biển báo đầy đủ nội dung tại công trường xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

   * Lưu ý rằng: Mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức (theo điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('7A931', '385092');" target='_blank'>Điều 4 Nghị định 16/2022/NĐ-CP).

   Điều kiện để khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ là gì?

   Theo Điều 107 Luật Xây dựng 2014' onclick="vbclick('3A434', '385092');" target='_blank'>Điều 107 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bởi khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020' onclick="vbclick('661B5', '385092');" target='_blank'>Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có nêu:

   Điều kiện khởi công xây dựng công trình

   1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau:

   a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

   b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật này;

   c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt;

   d) Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của phập luật;

   đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng;

   e) Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

   2. Việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

   Và dẫn chiếu đến Điều 89 Luật Xây dựng 2014' onclick="vbclick('3A434', '385092');" target='_blank'>Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020' onclick="vbclick('661B5', '385092');" target='_blank'>Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có quy định như sau:

   Quy định chung về cấp giấy phép xây dựng

   1. Công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm:

   a) Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp;

   b) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng;

   c) Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này;

   d) Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

   đ) Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;

   e) Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

   g) Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này;

   h) Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

   i) Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

   k) Chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các điểm b, e, g, h và i khoản này, trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm i khoản này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

   3. Giấy phép xây dựng gồm:

   a) Giấy phép xây dựng mới;

   b) Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

   c) Giấy phép di dời công trình;

   d) Giấy phép xây dựng có thời hạn.

   4. Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn khi đã có thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của từng giai đoạn được thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật này.

   5. Đối với dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình, giấy phép xây dựng được cấp cho một, một số hoặc tất cả các công trình thuộc dự án khi các công trình có yêu cầu thi công đồng thời, bảo đảm các yêu cầu về điều kiện, thời hạn cấp giấy phép xây dựng và yêu cầu đồng bộ của dự án.

   Theo đó, việc khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ chỉ cần đáp ứng điều kiện có Giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng 2014' onclick="vbclick('3A434', '385092');" target='_blank'>Điều 89 Luật Xây dựng 2014.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn