Đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo dự án 1 bao gồm những ai?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/07/2022

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo dự án 1 bao gồm những ai? Nội dung hỗ trợ và cách thức thực hiện của hỗ trợ nhà ở theo dự án 1 được quy định như thế nào?

Xin hãy giải đáp những vấn đề trên giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

  • Đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo dự án 1 bao gồm những ai?

   Tại Điều 6 Thông tư 02/2022/TT-UBDT (có hiệu lực từ 15/8/2022) đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo dự án 1 bao gồm:

   1. Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng.

   2. Hộ được hỗ trợ đất ở thì được đồng thời xem xét hỗ trợ nhà ở.

   Nội dung hỗ trợ và cách thức thực hiện của hỗ trợ nhà ở theo dự án 1 được quy định như thế nào?

   Theo Điều 7 Thông tư 02/2022/TT-UBDT (có hiệu lực từ 15/8/2022) hỗ trợ và cách thức thực hiện của hỗ trợ nhà ở theo dự án 1 có nội dung như sau:

   1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương; nội dung hỗ trợ áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 5 Mục III Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

   2. Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, căn cứ nguyện vọng của các đối tượng thụ hưởng, UBND cấp xã vận động các hộ gia đình tự tổ chức xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng theo quy định. Trường hợp người dân không thể tự xây dựng nhà ở, UBND cấp xã tổ chức xây dựng cho các đối tượng này đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng theo đúng quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 6 Thông tư 02/2022/TT-UBDT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn