Các hình thức thông báo công khai chuyên đề giao thông

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 21/01/2021

Xin hỏi: Chuyên đề giao thông được công khai dưới những hình thức nào để mọi người có thể theo dõi?

  • Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định về việc thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát như sau:

   "1. Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo công khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát theo quy định của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gồm:

   a) Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ;

   b) Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông;

   c) Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách.

   2. Hình thức thông báo công khai

   a) Niêm yết tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị;

   b) Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cổng thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông;

   c) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

   d) Áp dụng các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật."

   Như vậy, chuyên đề giao thông được thông báo công khai dưới các hình thức sau:

   - Niêm yết tại trụ sở tiếp công dân của đơn vị;

   - Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cổng thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông;

   - Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

   - Áp dụng các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn