Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với người cao tuổi trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam được quy định ra sao?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 20/05/2022

Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với người cao tuổi trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam được quy định ra sao? Tuyên truyền, vận động, báo tin trong phòng, chống bạo lực gia đình trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam được quy định ra sao? Nhờ anh chị giúp đỡ.

  • Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với người cao tuổi trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam được quy định ra sao?

   Tại tiết 1.2 Tiểu mục 1 Mục II Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 1094/QÐ-BVHTTDL năm 2022 có quy định về tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với người cao tuổi trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam như sau:

   1.2. Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với người cao tuổi

   a) Nội dung

   - Xây dựng nội dung chương trình tọa đàm tập trung làm rõ những nguy cơ mà người cao tuổi trong gia đình bị bạo lực và những hệ lụy xã hội liên quan đến hành vi bạo lực của con cháu đối với người cao tuổi trong gia đình.

   - Xây dựng clip đồng hành phản ánh về những vụ bạo lực gia đình với người cao tuổi.

   b) Số lượng và thể loại

   - Số lượng: 01 chương trình.

   - Thể loại: Tọa đàm.

   - Thời lượng: khoảng 45 phút.

   c) Chương trình phát sóng và số lần phát

   - Phát sóng trong Chương trình “Đối thoại chính sách”.

   - Số lần phát sóng: phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

   Tuyên truyền, vận động, báo tin trong phòng, chống bạo lực gia đình trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam được quy định ra sao?

   Tại tiết 1.3 Tiểu mục 1 Mục II Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 1094/QÐ-BVHTTDL năm 2022 có quy định về tuyên truyền, vận động, sửa đổi quy định về biện pháp phát hiện, báo tin trong phòng, chống bạo lực gia đình trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam như sao:

   1.3. Tuyên truyền, vận động, sửa đổi quy định về biện pháp phát hiện, báo tin trong phòng, chống bạo lực gia đình

   a) Nội dung

   - Xây dựng nội dung chuyên đề phân tích, đánh giá về những bất cập trong công tác phát hiện, tố giác hành vi bạo lực gia đình để từ đó cần thiết lập đường dây quốc gia xử lý thông tin vụ việc bạo lực gia đình.

   - Xây dựng phóng sự phản ánh việc phát hiện, báo tin và tìm lời giải cho lý do trên 90% nạn nhân không tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bạo lực gia đình.

   b) Số lượng và thể loại

   - Số lượng: 01 chương trình.

   - Thể loại: Phóng sự.

   - Thời lượng: khoảng 15 phút.

   c) Chương trình phát sóng và số lần phát

   - Phát sóng trong Chương trình “Từ nghị trường đến cuộc sống”.

   - Số lần phát sóng: phát sóng 3 lần (01 lần phát đi, 02 lần phát lại).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn